Huvudenhet

Namn
Canon MF832Cdw
Typ
Stationär dator
Upplösning vid läsning
600 x 600 dpi
300 x 600 dpi
300 x 300 dpi
Upplösning vid skrift
600 x 600 dpi
Antal färgtoner
256
Tillåtna original
Originalformat
Upp till 216,0 mm x 355,6 mm
Typ av original
Ark och bok
Kopieformat/Kopieringspapper
Pappersformat
Papperslåda
Max: 216,0 mm x 297,0 mm
Min: 101,6 mm x 148,0 mm
Universalfack
Max: 216,0 mm x 355,6 mm
Min: 76,2 mm x 127,0 mm
Marginal
Övre: 4,0 mm ± 2,0 mm
Vänster: 4,0 mm ± 2,0 mm
Ytvikt
Papperslåda: 60 g/m² till 163 g/m²
Universalfack: 60 g/m² till 216 g/m²
Papperstyp
Uppvärmningstid*1
Efter påslagning
Om <Inst. för snabbstart för huvudströmbrytare> är inställt på <På>: 4 sekunder eller mindre*
Om <Inst. för snabbstart för huvudströmbrytare> är inställt på <Av>: 75 sekunder eller mindre
* Beroende på omständigheterna startar maskinen inte alltid snabbt.
Återaktivering efter viloläge
10 sekunder eller mindre
Tid till första kopian
Färg: 6,9 sekunder eller mindre
Svartvitt: 5,9 sekunder eller mindre
Kopieringshastighet*2(vanligt A4/ LTR, 100%)
38 ark/minut (A4)
40 ark/minut (LTR)
Scanningshastighet
(A4/ LTR)
Full färg
1,42 sekunder/ark (A4)
1,33 sekunder/ark (LTR)
Svartvitt
1,42 sekunder/ark (A4)
1,33 sekunder/ark (LTR)
Förstoring
Normalt pappersformat
400%, 200%, 141,4%, 100%, 70,7%, 50%, 25%
Förstoring fel av direkt (100 %)
Vertikal: ±1,30%
Horisontell: ±1,30%
Zoom
25% till 400% (i steg om 1%)
Pappersmatningssystem/kapacitet
*3
Papperslåda
550 ark (80 g/m²/75 g/m²)
640 ark (64 g/m²)
Papper annat än ovan: höjd 60 mm eller mindre
Universalfack
100 ark (80 g/m²/75 g/m²/64 g/m²)
Papper annat än ovan: höjd 11 mm eller mindre
Kapacitet i innerfacket
200 ark (80 g/m²/75 g/m²/64 g/m²)*3
Flera kopior
999 ark
Elanslutning
220 V - 240 V AC, 50/60 Hz, 4,0 A
Strömförbrukning*1
Maximal strömförbrukning
1 500 W eller mindre
När maskinen är i viloläge
Ca 1,1 W
När huvudströmmen är frånslagen
Om <Inst. för snabbstart för huvudströmbrytare> är inställt på <På>: Ca 1,1 W
Om <Inst. för snabbstart för huvudströmbrytare> är inställt på <Av>: 0,4 W eller mindre
Mått
(B x D x H)
500 mm x 556 mm x 640 mm
Vikt
(Exclusive tonerpatroner)
Huvudenhet
Ca 37 kg
Förbrukningsartiklar
Installationsutrymme
(B x D)
717 mm x 785 mm (När papperslådan dras ut och universalfacket öppnas.)
*Sörj för ett utrymme av 100 mm eller mer runt maskinen.
Minneskapacitet
RAM: 2 GB
eMMC: 30 GB
Installationsmiljö
Temperatur: 10 °C till 30 °C
Luftfuktighet: 20 % till 80 % RH (icke-kondenserande)
*1 Kan variera beroende på miljö och förhållanden när enheten används.
*2 Kopieringshastigheten på vanligt A4/ LTR-papper vid enkelsidig utskrift mäts under kontinuerlig kopiering. Kopieringshastigheten kan variera beroende på utskriftsupplösningen, papperstypen och formatet samt papperets matningsriktning. Kopieringshastigheten kan vara lägre för små pappersformat. Dessutom kan enheten stanna eller kopieringshastigheten minskas under kontinuerlig kopiering för att temperaturen inuti enheten ska kunna justeras eller en optimal utskriftskvalitet kunna bibehållas.
*3 Kan variera beroende på enhetens installationsmiljö och vilken papperstyp som används.
7J36-0KR