Tillgängligt papper

De papperstyper som kan användas med denna maskin framgår av nedanstående tabell.
För tillgängligt papper med alternativ bifogade, se specifikationerna för respektive alternativ.
Kontrollera också försiktighetsåtgärder angående pappersanvändning.

Pappersformat som kan användas

Pappersformat
Papperskälla (standard)
Papperskälla (tillval)
Papperslåda 1
Universalfack
Paper Feeder PF-D
Cassette Feeding Unit-AV
A4
A5
A5R
A6
B5
16K
LTR
LGL
-
STMT
EXEC
Eget format
(76,2 mm x 127,0 mm till 216,0 mm x 355,6 mm)
*1
*2
*2
No.10 (COM10)
-
-
-
ISO-C5
-
-
-
DL
-
-
-
Monarch
-
-
-
Nagagata 3
-
-
-
Yougatanaga 3
-
-
-
*1 Du kan använda egna storlekar från 101,6 mm x 148,0 mm till 216,0 mm x 297,0 mm.
*2 Du kan använda egna storlekar från 101,6 mm x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm.
Pappersformat som kan hanteras av maskinen
"Vertikal" sida och "horisontell" sida på papperet

Papperstyper som kan användas

Klorfritt papper kan användas med den här enheten.
Papperstyp
Ytvikt
Papperskälla (standard)
Papperskälla (tillval)
Papperslåda 1
Universalfack
Paper Feeder PF-D
Cassette Feeding Unit-AV
Tunt
60 g/m²
Normalt 1
61 till 74 g/m²
Normalt 2
75 till 90 g/m²
Normalt 3
91 till 105 g/m²
Tjockt 1
106 till 119 g/m²
Tjockt 2
120 till 128 g/m²
Tjockt 3
129 till 163 g/m²
Tjockt 4
164 till 200 g/m²
-
-
-
Tjockt 5
201 till 216 g/m²
-
-
-
Färg
61 till 74 g/m²
Återvunnet 1*1
61 till 74 g/m²
Återvunnet 2*1
75 till 90 g/m²
Brevpapper 1
61 till 74 g/m²
Brevpapper 2
75 till 90 g/m²
Brevpapper 3
91 till 105 g/m²
Brevpapper 4
106 till 119 g/m²
Brevpapper 5
120 till 128 g/m²
Brevpapper 6
129 till 163 g/m²
Brevpapper 7
164 till 200 g/m²
-
-
-
Etiketter
118 till 130 g/m²
-
Arkivpapper 1
60 till 74 g/m²
Arkivpapper 2
75 till 105 g/m²
Kuvert
80 till 100 g/m²
-
-
-
*1 Du kan använda 100 % återvunnet papper.

Papper tillgängligt för 2-sidig kopiering/2-sidig utskrift

När du gör tvåsidig kopiering eller tvåsidig utskrift, använd papper som uppfyller följande krav.
Pappersformat:
A4, B5, A5R, LGL, LTR, EXEC, 16K, eget format (148,0 mm x 210,0 mm till 216,0 mm x 355,6 mm)
Papperstyp:
Tunt, normalt 1 , normalt 2, normalt 3, tjockt 1, tjockt 2, tjockt 3, återvunnet 1, återvunnet 2, Brevpapper 1, Brevpapper 2, Brevpapper 3, Brevpapper 4, Brevpapper 5, Brevpapper 6, Arkivpapper 1 och Arkivpapper 2
Ytvikt:
60 g/m² till 163 g/m²
Om du använder annat papper, använd då <Sida 2 av 2-sidig sida> för kopia/utskrift på baksidan av ett utskrivet papper.

Föreskrifter för papper

Använd inte följande papperstyper
Om du gör det kan pappersstopp eller andra utskriftsproblem uppstå.
Skrynkliga eller vikta papper
Böjda eller rullade papper
Trasiga papper
Fuktigt papper
Mycket tunt papper
Tunt stråpapper
Papper utskrivna med en termoskrivare
Baksidan av papper som skrivits ut med termotransferskrivare
Papper med mycket struktur
Glättat papper
När du använder papper
Använd bara papper som är helt acklimatiserat till den miljö där maskinen är installerad. Om du använder papper som har förvarats i annan temperatur eller luftfuktighet kan detta resultera i pappersstopp eller dålig utskriftskvalitet.
Pappershantering och förvaring
Vi rekommenderar att du använder papperet omedelbart efter att förpackningen har öppnats. Lägg tillbaka det återstående papperet i originalförpackningen och förvara den plant.
Förvara papperet i originalförpackningen så att det skyddas mot fukt och torka.
Förvara inte papperet så att det böjs eller viks.
Förvara inte papperet lodrätt och ha inte för mycket papper i bunten.
Förvara inte papperet i direkt solljus eller på en plats som har hög luftfuktighet, som är onormalt torr eller som har drastiska förändringar i temperatur och luftfuktighet.
Skriva ut på papper som är fuktigt
Det kan komma ånga från enhetens utmatningsområde och vattendroppar kan uppstå runt utmatningsområdet. Detta är inte onormalt utan kan inträffa när värme genereras från fixeringsenheten vilken orsakar att fukt i papperet avges (risken för detta är störst vid låga rumstemperaturer).

Förvara papper som skrivits ut med maskinen

7J36-0KU