Tillbehör

Genom att kombinera tillval kan du använda funktioner mer effektivt.

Copy Card Reader

Du kan implementera Hantering av avdelnings-ID med hjälp av kortläsaren. Copy Card Reader

Paper Feeder PF-D

Fyll på det papper du vanligen använder i produkten papperslåda. Paper Feeder PF-D

TELEPHONE 6 KIT

Du kan skicka ett fax manuellt. Du kan också använda den här telefonen till att ringa samtal. TELEPHONE 6 KIT

Cassette Feeding Unit-AV

Fyll på det papper du vanligen använder i produkten papperslåda. Cassette Feeding Unit-AV
7J36-0L1