TELEPHONE 6 KIT

Genom att koppla TELEPHONE 6 KIT till enheten kan du ringa och ta emot samtal på samma sätt som med en vanlig telefon. För att växla mottagningslägen mellan fax och telefon, se <Faxinställningar> <Mottagningsläge>. För att ringa och ta emot samtal, se Skicka fax manuellt (Manuell sändning).

Krokknapp

Ringvolymsreglage

Du kan ställa in telefonens volym på hög, låg eller av.
Sänk larmvolymen och samtalsvolymen om det ekar i telefonen. Inställningsljud
Se Installationsguide för anslutningsproceduren för TELEPHONE 6 KIT.
7J36-0L4