Produktivitet

I det här avsnittet beskrivs hur du använder maskinens produktivitet för att förenkla din dagliga verksamhet.
 
Använda maskinen omedelbart efter att den slagits på
(snabbstart)
 
Om du väljer <Inst. för snabbstart för huvudströmbrytare> minskar den tid som behövs för maskinen att starta efter att strömmen har slagits på, vilket underlättar användningen.
 
7J36-0JK