Bilaga

Det här kapitlet innehåller information om enhetens tekniska specifikationer och funktioner, instruktioner om hur du använder Användarhandbok, friskrivningsklausuler, information om copyright och annan viktig kundinformation. Läs detta kapitel vid behov.

Maskinspecifikationer

Du kan kontrollera specifikationerna för maskinen, dokumentmataren, nätverksmiljön, kopiering, scanning osv.

Ändra inloggningstjänst

Information om hur du ändrar inloggningstjänst för användarautentisering finns i det här avsnittet.

Använda tillbehören

Se detta avsnitt för att kontrollera tillbehör och systemalternativ för att kunna använda maskinen mer effektivt.

Använda maskinens manual.

I följande avsnitt finns anvisningar om hur du använder de olika manualerna och Användarhandboken (den här manualen) så att du kan förstå maskinens olika funktioner.

Övrigt

I det här avsnittet beskrivs grundläggande operativsystemsfunktioner och här finns också friskrivningsklausuler, information om copyright och annan information.
7J36-0JA