Avbryta sänd-/utskriftsjobb

Om du trycker på  (Stopp) på kontrollpanelen när ett sänd-/utskriftsjobb utförs och en skärm som leder till <Sändjobb>/<Utskriftsjobb> visas, pausas pågående sänd-/utskriftsjobb och <Sändjobb>/<Utskriftsjobb> visas.
 
Välj det jobb som ska avbrytas och tryck på <Avbryt>.
Skärmar som leder till <Sändjobb>/<Utskriftsjobb>
Skärmen <Hem>
Skärmen <Utskrift>
Övre skärmar på  (Statusmonitor) (<Kopiera/skriva ut>, <Skicka>, <Mottagning>, <Lagra>, <Förbrukningsartiklar/Övrigt>)
Skärmen <Visual Message Settings>
Om du trycker på  (Stopp) på kontrollpanelen när ett sänd-/faxjobb utförs och skärmen <Fax>/<Scanna och skicka> visas, visas en popup-skärm som direkt avbryter det pågående jobbet. Om fler jobb bearbetas kan du ställa in vilket jobb som ska avbrytas: det jobb som sist gjorts eller det jobb som sändes. (<Jobb att avbryta när stopp väljs>)
Om ett jobb startades efter att du tryckte på  (Stopp) på kontrollpanelen kommer det jobbet att utföras.
Anvisningar om hur du avbryter jobb från skärmen <Kopia> eller skärmen <Fax> finns i Avbryta kopiering eller Avbryta en faxsändning.
7J36-035