Invändigt

Tonerfack

Lägg i tonerpatronerna i dessa luckor: Y (gul) längst till vänster, följt av M (magenta), C (cyan) och K (svart). Byta tonerpatron

Överföringsenhet

Om ett pappersstopp sker inuti enheten, lyft upp transportskenan för att ta bort papperet som har fastnat. Åtgärda pappersstopp

Transportskena

Om papper har fastnat inuti enheten, lyft upp överföringsenheten och öppna den här skenan för att ta bort papperet som har fastnat. Åtgärda pappersstopp
7J36-01J