Byta tonerpatron

Om maskinen börjar få slut på eller får slut på toner visas ett meddelande om att du måste förbereda en ny eller byta ut tonerpatronen. Förbered en ny eller byt tonerpatron enligt det visade meddelandet.

Försiktighetsåtgärder när du byter ut tonerpatronen

Rör inte vid kontakterna () inuti enheten. Det kan leda till skador på enheten. Om du inte kan ta bort papperet, kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant.
Byt inte tonerpatron förrän du får ett meddelande om att du bör göra det.
Se till att hålla i tonerpatronen i handtaget.
För att undvika att repa ytan () på trumman inuti enheten eller utsätta den för ljus. Rör inte vid de elektriska kontakterna () eller tonerminnet ().
För information om varje meddelande, se Åtgärder vid meddelanden.
För mer information om hur du kontrollerar tonerpatronens modellnummer, se Förbrukningsartiklar.
Du kan kontrollera hur mycket toner som finns kvar. Kontrollera återstående tonernivå

Förfarande för att byta tonerpatroner

Följ anvisningarna i videon när du ska byta tonerpatron. Läs även anvisningarna nedan.
1
Öppna frontluckan.
2
Dra ut tonerpatronen.
3
Ta ut ersättningstonerpatronen från skyddsfodralet.
4
Skaka den nya tonerpatronen cirka fem eller sex gånger som visas nedan för att tonern ska fördelas jämnt inuti patronen. Placera den sedan på en plan yta.
Avlägsna inte trummans skydd () i det här steget.
5
Avlägsna trummans skydd.
6
Sätt in tonerpatronen.
Justera tonerpatronen mot tonerledaren () och skjut in den i luckan tills det tar stopp.
Var försiktig så att trumpartiet inte slår mot luckans mynning.
Placera tonerpatronen i luckan märkt med lämplig färgetikett ().
7
Stäng frontluckan.
7J36-0FX