Registrera papper i fritt format (Eget format)

Du kan registrera upp till fyra ofta använda fria pappersformat. De pappersformat som registrerats här visas på skärmbilden för val av pappersformat för papperslådan och universalfacket (Ange pappersformat och typ i papperslådan eller Ange pappersformat och typ för universalfacket).
1
Tryck på  (Inst./register).
2
Tryck på <Preferenser>  <Pappersinställningar>  <Registrera eget format>.
3
Välj en knapp från <S1> till <S4> och tryck på <Registrera/redigera>.
Du kan tilldela ett namn till knappen som är enkelt att komma ihåg genom att trycka på <Ändra namn>.
4
Ställ in pappersformat och tryck på <OK>.
Ange längden på sidan <X> och sidan <Y>. Tryck på <X> eller <Y> för att ange längden på varje sida med sifferknapparna.
5
Tryck på <Stäng>.
7J36-02L