Ange pappersformat och typ i papperslådan

1
Fyll på papper i papperslådan. Grundläggande metod för papperspåfyllning
Om <Bekräfta när papper fylls på i lådan> är inställt på <På> visas skärmen <Pappersinställningar> när papperslådan har satts i maskinen. <Bekräfta när papper fylls på i lådan>
Om <Bekräfta när papper fylls på i lådan> är inställd på <Av> trycker du på  (Inst./register)  <Preferenser> <Pappersinställningar> <Pappersinställningar> för att visa <Pappersinställningar>-skärmen.
2
Kontrollera pappersformatet som visas.
Papperskällorna visas med följande ikoner. Observera att källsymbolerna varierar beroende på installerade alternativ.
: Papperslåda 1
: Papperslåda 2
: Papperslåda 3
: Papperslåda 4
Om pappersformatet som visas inte är samma som det påfyllda pappersformatet, har papperet kanske inte fyllts på korrekt. Fyll på papper igen.
3
Om pappersformatet/-typen som visas är ett annat än pappersformatet/-typen som fyllts på väljer du papperskällan där papper fylls på och trycker på <Ställ in>.
4
Välj pappersformat och tryck på <Nästa>.
Fylla på eget pappersformat
5
Välj papperstyp och tryck på <OK>.
Om papperstypen finns inte visas, tryck på <Detalj. inställn.> för att välja från en lista.
Om den påfyllda papperets typ inte finns i listan på inställningsskärmen, kan du registrera den i listan över papperstyper. Inställningar för hantering av papperstyp
6
Tryck på <OK>.
7J36-02F