Alternativ som visas på tidslinjen

Vilka alternativ som visas på tidslinjen varierar efter funktionen. Alternativ för respektive funktion beskrivs här.

Kopia

 Zoomförhållande

 Papperskälla

Fax

 Mottagare

Scanna och skicka

 Första mottagare

 Mottagartyp för första mottagare

Scanna och lagra (Nätverk)

 Mappnamn

 Brevlådeikon

Åtkomst lagrade filer (Nätverk)

 Filnamn

 Typ av brevlåda

När flera filer väljs visas namnet på den först valda filen.

Utskrift

 Antal jobb som väntar på att skrivas ut

7J36-027