Efterbehandla genom att sortera/gruppera

 
När du kopierar minst två kopior från dokumentmataren kan du välja att sortera eller gruppera de utmatade arken. Välj Sortera om du vill skriva ut i nummerordning. Välj Gruppera för att skriva ut buntar av varje sida, som i 10 ark för första sidan, 10 ark för andra sidan och så vidare.
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Kopiera> . Skärmbilden <Hem>
3
Tryck på <Alternativ> på skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande funktioner för kopiering
4
Tryck på <Efterbehandling> .
5
Tryck på <Sortera (Sidordning)> eller <Gruppera (Samma sid.)>.
6
Tryck på <OK>  <Stäng>.
7
Tryck på  (Start).
Kopieringen startar.
Beroende på papperstyp, kanske du inte kan använda efterbehandlingsfunktionerna. Maskinvaruspecifikationer
När du placerar originalet på originalglaset.
Om du trycker på <Alternativ> <Bygg jobb> på skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner kan du använda Sortera/Gruppera även om originalet är placerat på originalglaset.
Infoga ett skiljeark mellan varje sida under en grupputmatning
Om du väljer <Gruppera (Samma sid.)> kan du infoga ett skiljeark mellan varje grupp. För mer information, se <Skiljeark mellan grupper>. <Kopia>  <Skiljeark mellan grupper>
När du gör inställningar i <Åtkomst lagr. filer>
Du kan endast använda efterbehandlingsfunktioner när du skriver ut PDF- eller XPS-filer.
7J36-048