<Kopia>

I det här avsnittet beskrivs hur du anger kopieringsinställningarna.
<Registrera/redigera favoritinställningar>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Kopia>
Du kan registrera en kombination av olika inställningar som du använder regelbundet när du kopierar till en enda knapp. Du kan också namnge knappen. Registrera en kombination av ofta använda funktioner
<Visa bekräftelse av favoritinställningar>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Kopia>
Du kan välja om du vill visa en bekräftelseskärmbild när du återkallar "Favoritinställningar".
<Ändra standardinställningar>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Kopia>
Du kan ändra standardinställningen för funktionen <Kopia>. Anpassa skärmbilden med grundläggande funktioner
<Registrera alternativgenvägar>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Kopia>
Du kan registrera/ändra lägen i de genvägsknappar som visas på skärmen Grundläggande kopieringsfunktioner. Den här funktionen är användbar när du vill registrera funktioner du använder ofta i <Alternativ> och <Favoritinställningar>.
<Autosortering>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Kopia>
Om det här alternativet är inställt på <På>, kan maskinen automatiskt växla till <Sortera (Sidordning)> som efterbehandlingsläge när originalet har placerats i dokumentmataren. Detta är praktiskt när du gör flera kopiesatser, eftersom du inte behöver komma ihåg att välja läget Efterbehandling.
<Välj färginställningar för kopia>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Kopia>
Du kan begränsa användningen av färgläget i <Välj färg> vid kopiering.
<Skiljeark mellan grupper>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Kopia>
När du kopierar två kopior eller mer med <Gruppera (samma sidor)> i <Efterbehandling>, kan du infoga ark mellan varje sidgrupp. Om du väljer <På>, välj papperskälla.
7J36-0F4