Användbara funktioner för att skicka

I det här avsnittet beskrivs hur du skickar ett dokument vid en viss tidpunkt, och hur du sparar en kopia av ett faxdokument på en extern filserver.
 
 
 
 
7J36-057