Begränsa utskrift från en dator

Du kan begränsa utskrift från en dator (Skriva ut från en dator) så att bara vissa typer av dokument kan skrivas ut. Du kan också konfigurera maskinen så att dokument inte skrivs ut förrän användaren är behörig på maskinen (Skriva ut dokument som mellanlagrats i maskinen).
Administratörs- eller Enhetsadmin-behörigheter krävs för att konfigurera dessa inställningar.

Förhindra utskrift från en dator

Du kan hindra användare från att skriva ut dokument från en dator.
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skrivare>  <Begränsa skrivarjobb>  <På>  Välj undantag för begränsningen  <OK>

Konfigurera inställningar för tvingad parkering

 
När du skriver ut från en dator kan du parkera utskriftsdata i maskinen och förhindra att dokument skrivs ut omedelbart (Skriva ut dokument som mellanlagrats i maskinen). Du kan ställa in så att utskriften inte utförs förrän användaren är behörig på maskinen, vilket ger ökad säkerhet och minskar risken för att andra visar eller oavsiktligt hämtar känsliga dokument. Administratörsbehörighet krävs för att konfigurera dessa inställningar.
1
Tryck på  (Inst./register).
2
Tryck på <Funktionsinställningar>  <Utskrift>  <Tvingad parkering>.
3
Tryck på <På>, ange nödvändiga villkor och tryck sedan på <OK>.
Du kan ange detaljerade villkor för parkering av utskriftsjobb, t.ex. användare eller IP-adress. Om inga villkor anges parkeras alla utskriftsjobb förutom jobb från oidentifierade användare. Om inga villkor ställs in och ett utskriftsjobb från en oidentifierad användare tas emot avbryts det utan att parkeras.
Ställa in villkor för parkering av dokument
Konfigurering av detaljerade inställningar för tvingad parkering av utskrift
Du kan göra detaljerade inställningar för dokument som parkerats, t.ex. hur länge de ska sparas och hur de ska visas. <Utskrift>
7J36-09F