Skicka meddelande via e-post när ett fel inträffar

Du kan meddela en e-postadress som angetts i förväg när t.ex. toner måste ersättas eller pappersstopp måste åtgärdas.

Ange mottagare och information som ska skickas

1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) skärm
3
Klicka på [Enhetshantering] [Inställningar för e-postmeddelande]  [Lägg till mottagare att meddela...].
4
Ange inställningar efter behov.
[Mottagare att meddela]
Ange e-postadressen.
[Meddela när]
Välj den information som ska skickas.
Du kan registrera högst fem mottagare.
5
Klicka på [OK].
Resultatet av e-postsändningen kan kontrolleras i [Statusmonitor/Avbryt] i [Jobblogg].
Den här inställningen kan endast anges av en användare med administratörsbehörighet.
Inställningen kan bara importeras från/exporteras till maskiner i samma serie. Importera/exportera inställningsdata
Inställningen ingår i [Grundläggande information om Inställningar/Registrering] vid satsexport. Importera/exportera alla inställningar
7J36-0AK