Byta maskiner som ska synkroniseras

I det här avsnittet beskrivs hur du byter maskiner som ska synkroniseras efter att ha startat synkronisering av egna inställningar.
Information om hur du ändrar serverenheten finns i handböckerna till maskinen med serverfunktionen.

Ändra en klientmaskin

Gör så här för att ändra en klientmaskin till en ny maskin.
Servermaskin (server/klientmaskin)
Klientmaskin
Klientmaskin
1
Avbryt synkronisering från [Synkronisera egna inställningar] i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) för målklientmaskinen. Påbörja synkronisering av inställningar
Om klientmaskinen inte kan användas raderar du målklientmaskinen i [Synkronisera egna inställningar (server)]  [Bekräfta enhetsinformation] i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) för servermaskinen (server/klientmaskin).
2
Konfigurera synkronisering på en ny klientmaskin. Påbörja synkronisering av inställningar
Om synkroniseringen inte avbrutits på rätt sätt på en klientmaskin eller om klientmaskinen inte raderats i [Synkronisera egna inställningar (server)]  [Bekräfta enhetsinformation] i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) för servermaskinen (server/klientmaskin), anses denna klientmaskin fortfarande vara i bruk.
7J36-0AU