<Justera åtgärd>

I det här avsnittet beskrivs inställningarna för användning av enhet.
<Fördröjning efter tryck på starttangent>
 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Justera åtgärd>
Du kan ställa in tiden tills maskinen känner av att   (Start) har tryckts in. Att ställa in en längre tid förhindrar oavsiktliga jobb på grund av att (Start) trycks in av misstag.
7J36-0EY