<Underhåll>

I det här avsnittet beskrivs hur du använder funktionen för automatisk rengöring av huvudenheten och mataren.
<Rengör dokumentmataren>
 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Underhåll>
Om det uppkommer fläckar på original som har scannats med dokumentmataren eller papper som skrivs ut, kör <Rengör dokumentmataren>. Rengöra dokumentmataren
<Rengör tryckvals för fixering>
 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Underhåll>
Om det utskrivna papperet är smutsigt kör du <Rengör tryckvals för fixering>.
<Rengöringsmetod originalscanningsyta>
 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Underhåll>
Starta videon som visar hur du rengör originalglaset.
<Byt tonerpatron>
 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Underhåll>  <Kontrollera underhållsmetod>
Spelar upp exempelvideon som beskriver hur du byter tonerpatroner. Du kan spela upp den här videon även om byte inte behövs, men så att du i förväg vet hur du ska göra.
<Byt ut tonerspillbehållare>
 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Underhåll>  <Kontrollera underhållsmetod>
Spelar upp exempelvideon som beskriver hur du byter tonerspillbehållare. Du kan spela upp den här videon även om byte inte behövs, men så att du i förväg vet hur du ska göra.
<Ta bort papper som fastnat (exempel)>
 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Underhåll>  <Kontrollera underhållsmetod>
Spelar upp exempelvideon som beskriver hur du åtgärdar pappersstopp. Du kan spela upp den här videon även om papper inte har fastnat, så att du i förväg vet hur du ska göra.
<Kondenskontroll>
 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Underhåll>
Ställ in om du vill påbörja processen att ta bort kondens när sådan finns inuti maskinen. Om du ställer in det här arbetssättet på <På> utförs borttagningen av kondens automatiskt.
7J36-0F0