<Öppning>

Detta avsnitt beskriver inställningar för ökad åtkomlighet, såsom hastigheten med vilken samma tecken skrivs flera gånger i rad om tangenten hålls inne och att invertera pekskärmens kontrast.
<Inställningar för tangentrepetering>
  (Inst./register) <Preferenser> <Öppning>
Du kan ställa in hur lång tid det ska gå innan tecken upprepas när du håller ned en knapp på pekskärmen, samt intervall mellan upprepningar.
<Invertera skärmfärger>
  (Inst./register) <Preferenser> <Öppning>
Du kan invertera skärmfärgerna på pekskärmen. Om du fortfarande tycker att det är svårt att läsa skärmen efter att ha justerat ljusstyrkan kan du pröva denna inställning.
<Använd funktion för att Svepa>
  (Inst./register) <Preferenser> <Öppning>
Du kan ange om du vill använda nypfunktionerna.
7J36-0EU