<Visningsinställningar>

I det här avsnittet beskrivs visningsinställningarna för pekskärmen.
<Standardskärm efter start/återställning>
 (Inst./register) <Preferenser> <Visningsinställningar>
Du kan ange vilken standardskärm som ska visas när maskinen startar/återställs.
<Standardskärm (Statusmonitor)>
 (Inst./register) <Preferenser> <Visningsinställningar>
Du kan ändra vilken skärm som ska visas när du trycker på  (Statusmonitor).
<Visa faxfunktion>
 (Inst./register) <Preferenser> <Visningsinställningar>
Du kan ange huruvida faxfunktionen ska visas på skärmbilden <Hem>. Om du väljer att visa faxfunktionen kan du även välja att visa <Fax> i <Scanna och skicka>. Om du gör det kan du välja att skicka till fax-, e-post- och I-faxmottagare samtidigt.
<Lagringsplats för visningsinställningar>
 (Inst./register) <Preferenser> <Visningsinställningar>
Du kan ändra vilka mottagare som visas när du trycker på <Scanna och lagra> eller <Åtkomst lagrade filer>.
<Växla språk/tangentbord>
 (Inst./register) <Preferenser> <Visningsinställningar>
Du kan välja vilket språk/tangentbord som ska visas på pekskärmen.
<Visa knapp för växling av språk/tangentbord>
 (Inst./register) <Preferenser> <Visningsinställningar>
Du kan visa knappen som gör det möjligt att växla språk och tangentbordslayout. Knappen visas på nedre raden av pekskärmen.
<Använd tangentbordets skiftlåsfunktion>
 (Inst./register) <Preferenser> <Visningsinställningar>
Om du trycker på <Skifta> på tangentbordskärmbilden, kan du ange en versal bokstav. Du kan ange skiftlås-inställningar för att bara ange versala bokstäver eller för att skriva text som inleds med en versal bokstav.
<Registrerade tecken för tangentbord>
 (Inst./register) <Preferenser> <Visningsinställningar>
Du kan registrera strängar som ofta används när du anger e-post/I-faxmottagare via tangentbordet.
<Visa meddelande om återstående papper>
 (Inst./register) <Preferenser> <Visningsinställningar>
Du kan välja att visa ett meddelande när papperet i papperskällan börjar ta slut.
<Antal kopior/status för pågående jobb>
 (Inst./register) <Preferenser> <Visningsinställningar>
Angivet antal kopior och ungefärlig tid tills det pågående jobbet är klart i längst ned på pekskärmen.
<Avisera för rengöring av originalscanningsyta>
 (Inst./register) <Preferenser> <Visningsinställningar>
Du kan ange att maskinen ska visa dig ett meddelande som uppmanar dig att rengöra scanningsområdet när maskinen upptäcker fläckar i dokumentscanningsområdet.
<Prioriterad skärm för papperstypsval>
 (Inst./register) <Preferenser> <Visningsinställningar>
Du kan ange om prioriteten ska ges till den enkla (<Enkelt>) eller detaljerade (<Detaljerat>) skärmbilden när du visar skärmbilden för val av papperstyp.
<Växla inmatning mm/tum>
 (Inst./register) <Preferenser> <Visningsinställningar>
Du kan ange huruvida numeriska värden ska matas in i millimeter eller tum.
<Bekräfta när papper fylls på i lådan>
 (Inst./register) <Preferenser> <Visningsinställningar>
Du kan ange om skärmen <Pappersinställningar> ska visas när papperslådan har satts i maskinen.
<Visa inloggads användarnamn>
 (Inst./register) <Preferenser> <Visningsinställningar>
Du kan välja att visa användar-/visningsnamn på pekskärmen.
<Visa felmeddelande om återstående toner>
 (Inst./register) <Preferenser> <Visningsinställningar>
Visar en varningsskärm som låter dig identifiera vilken färg som håller på att ta slut om toner håller på att ta slut. Detta meddelande hjälper dig att skaffa en ny tonerpatron i förväg etc.
<Ta bort fel om återstående toner>
 (Inst./register) <Preferenser> <Visningsinställningar>
Du kan ta bort felmeddelandet som visas när tonern håller på att ta slut om <Visa felmeddelande om återstående toner> är inställt på <På>.
<Visningsinställningar för IP-adress>
 (Inst./register) <Preferenser> <Visningsinställningar>
Du kan ange om IP-adressen ska visas på skärmen för räknarinformation.
<Visa Scan for Mobile>
 (Inst./register) <Preferenser> <Visningsinställningar>
Du kan ange om du vill aktivera inställningen <Scan for Mobile>, vilken skickar scannade data till mobila enheter som smartphones och surfplattor.
<Visa mobil portal>
 (Inst./register) <Preferenser> <Visningsinställningar>
Du kan välja att visa <Mobil portal> på skärmen <Hem>.
<Visa QR-kod på mobil portal>
 (Inst./register) <Preferenser> <Visningsinställningar>
Du kan välja att visa en QR-kod på skärmen <Mobil portal>. Du kan använda QR-koden för att slippa ange maskinens IPv4-adress.
<Timing för ersättningsmeddelande för tonerpatron>
 (Inst./register) <Preferenser> <Visningsinställningar>
Du kan ställa in mängden återstående toner i tonerkassetten för att visa meddelandet om påfyllning av toner.
<Ersättningsmeddelande för avfallstonerbehållare>
 (Inst./register) <Preferenser> <Visningsinställningar>
Du kan ställa in om ett meddelande ska visas som uppmanar användaren att byta tonerspillbehållaren.
7J36-0EK