<Externt gränssnitt>

I det här avsnittet beskrivs USB-inställningarna.
<Använd som USB-enhet>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Externt gränssnitt>  <USB-inställningar>
Du kan ange om du vill använda maskinen som en USB-enhet.
<Använd AddOn-drivrutin för USB-ingångsenhet>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Externt gränssnitt>  <USB-inställningar>
Du kan ange om du vill använda AddOn-drivrutinen för anslutning av USB-indataenheter.
<Använd AddOn-drivrutin för USB-lagringsenhet>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Externt gränssnitt>  <USB-inställningar>
Du kan ange om du vill använda AddOn-drivrutinen för extern USB-lagring.
<Använd USB-lagringsenhet>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Externt gränssnitt>  <USB-inställningar>
Du kan ange om du vill tillåta användning av externa USB-lagringsenheter.
<Begränsa autoinstallation av skrivardrivrutin>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Externt gränssnitt>  <USB-inställningar>
Detta gör att du kan förhindra att en ny skrivardrivrutin installeras när du växlar maskiner med flera maskiner anslutna via USB.
7J36-0ES