Kan inte skriva ut

Kontrollera detta först

Blinkar indikatorn Bearbetar/Data på manöverpanelen eller är den tänd?

Om den är blinkar eller tänds bearbetas ett dokument eller också väntar ett på att bearbetas. Vänta tills dokumentet har bearbetats eller välj dokumentet som du vill prioritera på skärmen för att kontrollera utskriftsstatus.
Kontrollera utskriftsstatus och historik
Skriva ut dokument som mellanlagrats i maskinen

Visas ett meddelande på pekskärmen?

Ett meddelande visas på pekskärmen om ett fel uppstår medan du använder maskinen.
Ett meddelande eller en siffra som börjar med "#" (felkod) visas

Är <Auto Select> inställt på <Nej>?

För att byta till lämpligt arbetssätt, ändra alla objekt eller objekten du använder till <Ja>. Mer information finns i Konfigurera enheten (PS/PCL/UFR II-skrivare) på webbplatsen för handböcker.

Är hindrad parkering aktiverad?

Om det är aktiverat kan dokumenten inte skrivas ut beroendes på inställningarna.
Konfigurera inställningar för tvingad parkering

Skriver du ut via en utskriftsserver med LPR-kommandot?

Vid kontinuerlig utskrift av PDF-data med LPR-kommandot, kör du ett jobb i taget med intervallet inställt i <Tidsgräns>. Mer information finns i Konfigurera enheten (PS/PCL/UFR II-skrivare) på webbplatsen för handböcker.
7J36-0HK