Problem med utskriftsresultat

Den utskrivna bilden är förskjuten eller sned.

Är pappersledarna felriktade?

Kontrollera pappersledarna med papper i papperskällan.

Bilderna är ojämna eller otydliga.

Är pappret fuktigt?

Byt ut pappret mot papper som inte är fuktigt.

Är toningen och tätheten korrekt inställda?

Justera toningen.
Justera toning

Svarta ränder dyker upp.

Är dokumentmatarens scanningsyta smutsig?

Rengör dokumentmatarens scanningsyta.
Rengöra dokumentmataren

Färggenomträngning uppstår.

Är bakgrundstätheten rätt inställd?

Om genomträngning märks på utskriftsresultatet kan inställning av tätheten lösa problemet och ge en fin utskrift.
Grundläggande kopieringsfunktioner
Grundläggande funktioner för att skicka fax
Justera tätheten

Bilderna skrivs ut på fel sida av pappret.

Ligger pappret rätt?

Kontrollera att pappret ligger med rätt sida upp. Lägg i pappret på nytt i maskinen om det ligger fel.
Fylla på papper

Bilderna skrivs ut i fel storlek.

Överensstämmer originalet och skrivarpapprets format?

Byt pappret med papper av formatet du vill skriva ut i.
Kontrollera [Output Size] i skrivarens drivrutin överensstämmer med pappersformatet du skriver ut på.

Riktningen på de två olika sidorna överensstämmer inte med varandra vid dubbelsidig utskrift.

Stämmer inställningarna för dubbelsidig utskrift?

Följ stegen nedan för att kontrollera utskriftsinställningarna.
1
Välj originalets riktning i programmets utskriftsinställningar.
2
På skärmen [Grundinställningar] i drivrutinen ställer du in samma [Orientering] som i steg 1.
3
I förhandsgranskningen ställer du in [Sidlayout] [Sidordning] [Enkelsidig/dubbelsidig/utskrift av broschyrer] [Plats för bindning].
[Sidordning] visas när [Sidlayout] är inställt på [2 på 1] eller högre.
7J36-0HL