Grundlæggende Windows-handlinger

Afhængigt af den computer, du bruger, kan betjeningen variere.

Visning af printermappen

Windows Server 2012
Højreklik nederst til venstre på skærmen vælg [Kontrolpanel] [View devices and printers].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Højreklik på [Start] vælg [Kontrolpanel] [View devices and printers].
Windows 10
[] vælg [Windows System]  [Kontrolpanel] [Hardware og lyd] [Enheder og printere].
Windows Server 2016
Højreklik på [] vælg [Kontrolpanel] [Hardware] [Enheder og printere].

Visning af delte printere i printserver

1
Åbn Windows Explorer.
Windows Server 2012
Højreklik nederst til venstre på skærmen  vælg [Stifinder].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Højreklik på [Start] vælg [Stifinder].
Windows 10/Server 2016
Højreklik på [] vælg [File Explorer]
2
Vælg [Netværk] eller [Netværkssteder], og dobbeltklik på computeren, der er indstillet som en printerserver.
Hvis du vil vise computere på netværket, kan det være nødvendigt at aktivere netværksregistrering eller søge efter computere på netværket.
Den delte printer vises.

Kontrol af LPR/RAW-printerporten

1
Åbn mappen printer. Visning af printermappen
2
Højreklik på printerikonet for maskinen, og klik på [Printeregenskaber] eller [Egenskaber].
3
Kontroller portindstillingerne.
Klik på fanen [Porte].
Sørg for, at den korrekte port er valgt for printeren.

Ved printning fra Windows Store-appen

Windows Server 2012
Vis amuletterne på højre side af skærmen Tryk eller klik på [Enheder] Driveren, som du bruger [Udskriv].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Vis amuletterne på højre side af skærmen Tryk eller klik på [Enheder] [Udskriv] Driveren, som du bruger [Udskriv].
Windows 10
Tryk eller klik på [Udskriv] på applikationen Driveren, som du bruger [Udskriv].
Hvis du printer med denne metode, er det kun et begrænset antal printindstillinger, der er tilgængelige.
Hvis meddelelsen [Printeren kræver din opmærksomhed. Gå til skrivebordet for at ordne det.] vises, skal du gå til skrivebordet og følge instruktionerne i den viste dialogboks. Denne meddelelse vises, når maskinen er indstillet til at vise brugernavnet under udskrivning og i lignende tilfælde.
7HY0-0K8