Annullering af afsendelses-/printjob

Hvis du trykker på (Stop) på betjeningspanelet, mens et afsendelses/-printjob behandles, og en skærm, der fører til <Sendejob>/<Printjob> vises, sættes det igangværende afsendelses-/printjob på pause, og <Sendejob>/<Printjob> vises.
 
Vælg det job, som du vil annullere, og tryk på <Annullér>.
Skærme, der fører til <Sendejob>/<Printjob>
<Hjem>-skærmbillede
<Print>-skærmbillede
Øverste skærme for  (Status Monitor) (<Kopi/Print>, <Send>, <Modtag>, <Gem>, <Forbrugsstoffer/Andet>)
<Visual Message Settings>-skærmbillede
Hvis du trykker på (Stop) på betjeningspanelet, mens et afsendelses-/faxjob behandles, og skærmbilledet <Fax>/<Scan og send> vises, vises et pop op-skærmbillede, der direkte annullerer det igangværende job. Når flere job er i gang, kan du indstille, hvilket job der skal annulleres: jobbet, der sidst blev oprettet, eller jobbet, der er ved at blive afsendt. (<Job, som skal annulleres, når der trykkes på Stop>)
Hvis der er et job, der blev startet efter et tryk på (Stop) på betjeningspanelet, udføres jobbet.
Få anvisninger i annullering af job fra skærmbilledet <Kopi> eller <Fax> kan du se Annullering af kopiering eller Annullering af faxafsendelsen.
7HY0-035