<Send>

I dette afsnit beskrives, hvordan du angiver indstillinger for Scan og send.
<Brugers sende/modtage-dataliste>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Leveringsrapport>
Du kan printe en liste med de sende/modtageindstillinger, der er registreret i maskinen. Printning af rapporter og lister
<Faxbrugers dataliste>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Leveringsrapport>
Du kan printe en liste med de faxindstillinger, der er registreret i maskinen. Printning af rapporter og lister
<Registrér favoritindstillinger>/<Redigér favoritindstillinger>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Fællesindstillinger>
Du kan registrere ofte anvendte indstillinger på en knap på maskinen til senere brug ved scanning. Du kan også tildele et navn til en knap og angive en kommentar. Du kan også slette eller omdøbe de registrerede indstillinger. Registrering af en kombination af ofte anvendte funktioner
<Skærmbillede til bekræftelse for favorittast>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Fællesindstillinger>
Du kan vælge, om du vil vise en bekræftelsesskærm, når du genkalder "Favoritindst.".
<Standardskærm>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Fællesindstillinger>
Du kan angive den skærm, der skal vises, når du trykker på <Scan og send> eller Nulstil-tasten.
<Begræns brug af Adressebog>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Fællesindstillinger>
Du kan vælge, om du vil skjule adressebogen og hurtigkaldstaster på skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner osv. samt om brugen af adressebogen skal begrænses.
<Skift standardindstillinger>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Fællesindstillinger>
Du kan ændre de indstillinger, der er registreret som standard, for funktionen <Scan og send>.
<Registrér funktionsgenveje>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Fællesindstillinger>
Du kan registrere statusser på genvejstasterne, der vises på skærmbilledet <Scan og send>. Denne funktion er praktisk til at registrere ofte anvendte funktioner. Tilpasning af skærmbilledet Grundlæggende funktioner
<TX-resultatrapport>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Fællesindstillinger>
En TX-resultatrapport er en rapport, hvormed du kan kontrollere, om dokumenterne blev sendt korrekt til de rigtige modtagere. Maskinen kan indstilles til at printe denne rapport automatisk, når dokumenter er sendt, eller kun når der opstår en overførselsfejl. Du kan også angive indstillingen til printning af den første del af dokumentet som en del af rapporten, så du kan huske dokumentets indhold. TX-resultatrapport
<Tillad print fra Muligheder> kan indstilles, hvis <Kun ved fejl> eller <Fra> er valgt. Hvis du indstiller <Tillad print fra Muligheder> til <Til>, kan du indstille, om du vil printe en afsendelsesrapport fra <Tilvalg> for hvert job.
<Kommunikationsstyringsrapport>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Fællesindstillinger>
Du kan printe eller sende afsendelses-/modtagelseslogfiler for dokumenter som en rapport. Maskinen kan indstilles til at printe eller sende denne rapport, når et angivet antal kommunikationer (100 til 1.000) er nået eller på et bestemt tidspunkt. Rapporterne for afsendelse/modtagelse kan også printes eller sendes separat.
Når rapporten er sendt som data, er den sendt i CSV-filformatet. Kommunikationsstyringsrapport
<Afsenders Terminal-ID>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Fællesindstillinger>
Du kan vælge, om du vil føje afsenderoplysninger til toppen af et sendt dokument, når du sender en fax/I-fax. Oplysninger, som f.eks. faxnummeret, navn og maskinens I-faxadresse, printes, så modtageren kan tjekke, hvem der sendte dokumentet.
<Slet fejlsendte job>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Fællesindstillinger>
Du kan vælge, om du automatisk vil slette et dokument fra hukommelsen, når der opstår afsendelses/lagringsfejl. Vælger du <Fra>, kan du gensende/genlagre de dokumenter, hvor afsendelsen/lagringen mislykkedes.
<Antal gentagne forsøg>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Fællesindstillinger>
Du kan indstille det antal gange maskinen automatisk skal forsøge at sende data igen, når dataene ikke kan sendes, fordi modtageren er i gang med at sende eller modtage, eller når der opstår en fejl.
<Datakompressionsforhold>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Fællesindstillinger>
Du kan indstille komprimeringsforholdet for data scannet i farve/gråtone.
<YCbCr-AFS-gammaværdi>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Fællesindstillinger>
Hvis du sender et dokument i farve eller gråtone, kan du specificere den gammaværdi, der skal anvendes ved konvertering af scannede RGB-billeddata til YCbCr. Du kan reproducere billedet med den optimale billedkvalitet hos modtageren ved at indstille en relevant gammaværdi.
<Brug datadel. i klumper ved afs. med WebDAV>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Fællesindstillinger>
Du kan opdele data i chunks ved afsendelse med WebDAV. Chunked encoding er en funktion, der sender en fil af ukendt størrelse ved at opdele den i blokke med en kendt længde. Sendetiden reduceres, fordi det ikke er nødvendigt at beregne filstørrelsen før afsendelse.
<Bekræft TLS-certifikat for afs. med WebDAV>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Fællesindstillinger>
Du kan tjekke TLS-servercertifikatets gyldighed, når du afsender med WebDAV. Du kan bekræfte certifikatets gyldighed og certifikatkædens troværdighed, ligesom du kan bekræfte fællesnavnet (CN).
<Bekræft TLS-certifikat for FTPS-afsendelse>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Fællesindstillinger>
Du kan tjekke, om TLS-servercertifikatet er gyldigt, når du afsender med FTPS. Du kan bekræfte certifikatets gyldighed og certifikatkædens troværdighed, ligesom du kan bekræfte fællesnavnet (CN).
<Begræns nye destinationer>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Fællesindstillinger>
Når der afsendes faxer og scannes data, kan de tilgængelige modtagere begrænses til følgende tre måder for at sikre, at brugerne ikke kan angive modtageren ved at skrive tekst.
Modtagere, der er registreret i adressebogen og hurtigkaldstaster
Modtagere, der er indstillet i <Favoritindst.> og <Send til mig selv>
Modtagere, der kan søges efter, med en LDAP-server
<Tilføj altid Enhedssignatur til Send>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Fællesindstillinger>
Du kan vælge, om du altid vil føje en enhedssignatur til afsendte PDF/XPS-filer.
<Begræns e-mail til Send til mig selv>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Fællesindstillinger>
Du kan begrænse den modtager, der kan angives, når der sendes e-mail til mailadressen for den bruger, der er logget på. Denne indstilling gør det muligt at forhindre lækage af oplysninger, fordi der sendes til en forkert modtager.
<Begræns filafsendelse til personlig mappe>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Fællesindstillinger>
Du kan begrænse den modtager, der kan angives, når der lagres på en filserver, til den dedikerede mappe for den bruger, der er logget på. Denne indstilling gør det muligt at forhindre lækage af oplysninger, fordi der sendes til en forkert modtager.
<Specifikationsmetode til personlig mappe>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Fællesindstillinger>
En personlig mappe er en individuel mappe, der kan bruges af den bruger, der er logget på med personlig godkendelsesadministration. Delte mapper og filservere kan angives og bruges som en personlig mappe. Konfiguration af personlige mapper
<Begræns genafsendelse fra log>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Fællesindstillinger>
Du kan vælge, om du vil forhindre brugere i at hente logger for de modtagere og scanningsindstillinger, der tidligere er angivet. Vælger du <Til> skjules knapperne <Tidligere indst.> både på skærmbilledet Grundlæggende faxfunktioner og på skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner.
<Arkivering af TX-dokument>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Fællesindstillinger>
Du kan gemme en kopi af en sendt fax på en destination, der er angivet på forhånd (mail eller filserver osv.). Lagring af en kopi af et sendt dokument
<Vis meddelelse, når job er godkendt>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Fællesindstillinger>
Du kan vælge, om du vil vise et skærmbillede, der beder dig om at tjekke kommunikationsstatussen efter afsendelse/lagring af dokumenter med <Fax> eller <Scan og send> <Hjem>-skærmen.
<Job, som skal annulleres, når der trykkes på Stop>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Fællesindstillinger>
Vælg det afsendelsesjob, der skal annulleres, når der trykkes på stoptasten, mens der sendes et job med faxfunktionen, eller Scan og send-funktionen behandles. Du kan vælge enten <Sidste modtagne job> eller <Job sendes>.
<Enhedens navn>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <E-mail-/I-faxindstillinger>
Du kan registrere dit firma- eller afdelingsnavn som enhedens navn. Det registrerede navn vises/printes hos modtageren som afsenderinformationer, når du sender en e-mail/I-fax.
<Kommunikationsindstillinger>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <E-mail-/I-faxindstillinger>
Du kan angive indstillingerne for en mailserver og en godkendelsesmetode, som du bruger til e-mails/I-faxer. Indstilling af e-mail/I-faxkommunikation
<Angiv portnummer for SMTP TX/POP RX>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <E-mail-/I-faxindstillinger>
Du kan ændre portnummeret for SMTP og POP.
<S/MIME-indstillinger>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <E-mail-/I-faxindstillinger>
Du kan indstille S/MIME. Hvis du indstiller S/MIME, kan du tilføje en digital signatur eller kryptere e-mailen, når du bruger e-mail-/I-fax-funktionen.
<Bekræft TLS-certifikat for SMTP-afsendelse>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <E-mail-/I-faxindstillinger>
Du kan tjekke, om TLS-servercertifikatet er gyldigt, når du afsender med SMTP. Du kan bekræfte certifikatets gyldighed og certifikatkædens troværdighed, ligesom du kan bekræfte fællesnavnet (CN).
<Bekræft TLS-certifikat for POP-afsendelse>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <E-mail-/I-faxindstillinger>
Du kan tjekke, om TLS-servercertifikatet er gyldigt, når du modtager med POP. Du kan bekræfte certifikatets gyldighed og certifikatkædens troværdighed, ligesom du kan bekræfte fællesnavnet (CN).
<Største datamængde til afs.>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <E-mail-/I-faxindstillinger>
Du kan vælge den største datamængde ved afsendelse af e-mail og I-fax. Hvis en e-mail overstiger denne datamængde, opdeles den i flere meddelelser før afsendelse. Men en I-fax, der overskrider datamængden, bliver håndteret som fejl og afsendes ikke.
<Standardemne>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <E-mail-/I-faxindstillinger>
Du kan indstille emnet til at blive angivet automatisk, når du ikke angiver et emne, når du sender en e-mail/I-fax.
<Angiv godkendt bruger som Svar-til>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <E-mail-/I-faxindstillinger>
Du kan vælge, om du vil indstille e-mailadressen for en bruger, der logger på maskinen med personlig godkendelsesadministration, som svar til-adressen ved afsendelse af en e-mail/I-fax.
<Angiv godkendt bruger som afsender>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <E-mail-/I-faxindstillinger>
Du kan vælge, om du vil vise e-mailadressen for en bruger, der logger på maskinen med personlig godkendelsesadministration, i feltet Fra som afsender af modtagne e-mails.
<Tillad ikke-registr. brugere at sende e-mail>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <E-mail-/I-faxindstillinger>
Når maskinen anvendes med personlig godkendelsesadministration, kan du vælge, om du vil tillade afsendelse af en e-mail fra en bruger, hvis e-mailadresse ikke er registreret i maskinen. Hvis du vælger <Fra> kan brugere, hvor kun deres e-mailadresser er registreret, kun sende e-mails.
<Fuldstatusafsend. Timeout>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <E-mail-/I-faxindstillinger>
Du kan angive tiden, der går, før sendehandlinger automatisk stopper, hvis en MDN (meddelelses-e-mail, der bekræfter afsendelsesresultatet) ikke er modtaget fra modtageren ved afsendelse af en I-fax i statussen <Fuld>.
<Print MDN/DSN ved modtagelse>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <E-mail-/I-faxindstillinger>
I I-fax-fuldstatus sendes e-mailmeddelelser til maskinen fra modtageren og mailserveren og underretter dig om, hvorvidt I-faxer blev sendt korrekt til modtagerne eller ej. Du kan vælge, om du vil printe disse e-mailunderretninger, når maskinen modtager dem.
<Brug Send via server>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <E-mail-/I-faxindstillinger>
Du kan vælge, om du vil tillade, at brugere ændrer indstillingen for <Send via server>, når der afsendes I-faxer.
<Tillad ikke MDN via server>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send> <E-mail-/I-faxindstillinger>
Maskinen, der modtager I-faxen, kan sende en MDN (en e-mailunderretning om at tjekke senderesultatet) til den afsendende maskines IP-adresse uden at gå gennem en mailserver.
<Begræns domæne for modtager>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <E-mail-/I-faxindstillinger>
Du kan indstille, at der kun kan sendes til adresser på det angivne domæne, når du sender en e-mail eller I-fax.
<Autofuldfør ved indtastning af e-mailadresser>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <E-mail-/I-faxindstillinger>
Du kan vælge automatisk at vise e-mailadresser, der er gemt i maskinens adressebog eller en LDAP-server baseret på de første tegn i en e-mailadresseregistrering.
<Auto tilføjelse af angivet domæne til dest. u/domæne>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <E-mail-/I-faxindstillinger>
Du kan registrere ofte anvendte domænenavne på forhånd for at fjerne behovet for at angive et domæne, når du specificerer en adresse, fordi der automatisk tilføjes et domænenavn med @. Hvis du vil sende til "123@example.com", skal du registrere domænenavnet "example.com". Hvis du specificerer en adresse, der allerede inkluderer et domæne, med denne indstilling aktiveret, er domænerne i denne indstilling ugyldige.
<Registrér favoritindstillinger>/<Redigér favoritindstillinger>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Faxindstillinger>
Du kan registrere ofte anvendte indstillinger på en knap på maskinen til senere brug ved afsendelse af en fax. Du kan også tildele et navn til en knap og angive en kommentar. Du kan også slette eller omdøbe de registrerede indstillinger. Registrering af en kombination af ofte anvendte funktioner
<Skærmbillede til bekræftelse for favorittast>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Faxindstillinger>
Du kan vælge, om du vil vise en bekræftelsesskærm, når du genkalder "Favoritindst.".
<Standardskærm>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Faxindstillinger>
Du kan angive den skærm, der skal vises, når du trykker på <Fax> eller Nulstil-tasten.
<Begræns brug af Adressebog>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Faxindstillinger>
Du kan vælge, om du vil skjule adressebogen og hurtigkaldstaster på skærmbilledet Grundlæggende faxfunktioner osv. samt om brugen af adressebogen skal begrænses.
<Skift standardindstillinger>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Faxindstillinger>
Du kan ændre de indstillinger, der er registreret som standard, for funktionen <Fax>.
<Registrér funktionsgenveje>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Faxindstillinger>
Du kan registrere statusser på genvejstasterne, der vises på skærmbilledet <Fax>. Tilpasning af skærmbilledet Grundlæggende funktioner
<Registrér afsendernavn (TTI)>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Faxindstillinger>
Du kan registrere et vilkårligt navn som afsendernavn, som f.eks. sektions- eller afdelingsnavn eller navnet på en enkeltperson, og redigere/slette registrerede navne. Det registrerede faxnummer printes på papir hos modtageren som afsenderinformationerne, når du sender en fax.
<Brug godk. brugernavn som afsender>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Faxindstillinger>
Hvis du logger ind med personlig godkendelsesadministration, vises login-navnet i <100> på skærmbilledet <Afsendernavn (TTI)>. Hvis du vælger <Til>, anvendes login-navnet i <100> som standardindstillingen for afsendernavnet.
<Læg røret på-alarm>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Faxindstillinger>
Hvis det ekstra håndsæt ikke returneres korrekt til maskinen efter afsendelse eller modtagelse af en fax, underrettes brugeren af en alarm.
<ECM-AFS>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Faxindstillinger>
Du kan indstille, om du vil bruge ECM i faxtransmissionsprotokollen. ECM kontrollerer efter faxdatafejl og retter dem.
<Vælg pauselængde>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Faxindstillinger>
Du kan indstille antallet af sekunder, der skal holdes pause i ved afsendelse af faxer. Opkald til fjerne steder er måske ikke tilfredsstillende, når du vælger den internationale adgangskode, landekoden og modtagerens telefonnummer på én gang. I sådanne tilfælde kan forbindelsen være nemmere at få oprettet, hvis du indsætter en pause efter den internationale adgangskode.
<Automatisk genopkald>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Faxindstillinger>
Automatisk genopkald gør det muligt for maskinen at foretage et automatisk genopkald til modtagerens faxnummer, hvis nummeret er optaget, eller der opstår en sendefejl. Hvis du aktiverer denne indstilling, kan du angive, hvor mange gange der skal foretages genopkald, intervallet mellem genopkaldene, og om dokumentet skal gensendes, hvis der opstår en fejl.
<Kontrollér klartone før afsendelse>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Faxindstillinger>
Sender du en fax fra din maskine, samtidig med at en anden faxmaskine (af andet fabrikat end Canon) forsøger at sende dig en fax, risikerer du, at din fax omdirigeres til denne faxmaskine frem for til den tiltænkte modtager. Aktiverer du denne indstilling, kan du undgå du sådanne afsendelsesproblemer.
<Fax TX-resultatrapport>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Faxindstillinger>
En Fax TX-resultatrapport er en rapport, hvormed du kan kontrollere, om faxer blev sendt korrekt til de rigtige modtagere. Maskinen kan indstilles til at printe denne rapport automatisk, når dokumenter er sendt, eller kun når der opstår en overførselsfejl. Du kan også angive indstillingen til printning af den første del af dokumentet som en del af rapporten, så du kan huske dokumentets indhold. Rapport over resultat af faxafsendelse
<Faxaktiv.rapport>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send> <Faxindstillinger>
Du kan printe eller sende afsendelses-/modtagelseslogfiler for faxdokumenter som en rapport. Maskinen kan indstilles til at printe eller sende denne rapport, når et angivet antal kommunikationer (40 til 1.000) er nået eller på et bestemt tidspunkt. Rapporterne for afsendelse/modtagelse kan også printes eller sendes separat.
Når rapporten er sendt som data, er den sendt i CSV-filformatet. Faxaktivitetsrapport
<Registrér enhedens telefonnummer>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send> <Faxindstillinger> <Angiv linje> <Linje X>
Du kan registrere det faxnummer, der skal anvendes, når faxen anvender på maskinen. Det registrerede faxnummer printes på papir hos modtageren som afsenderinformationer, når du sender en fax. Faxlinjens indstillinger
<Enhedens navn>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send> <Faxindstillinger> <Angiv linje> <Linje X>
Du kan registrere dit firma- eller afdelingsnavn som enhedens navn. Det registrerede faxnummer printes på papir hos modtageren som afsenderinformationerne, når du sender en fax. Faxlinjens indstillinger
<Startsendehastighed>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Faxindstillinger>
Du kan ændre starthastigheden for afsendelse. Denne indstilling er praktisk, hvis der er problemer med at starte afsendelsen af et dokument på grund af en dårlig telefonlinje.
<Indstillinger for R-tasten>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Faxindstillinger>
Hvis din maskine er tilsluttet via en PBX (Private Branch Exchange), er det nødvendigt at angive adgangsmetoden. Du kan angive PBX-typen til <Præfiks> eller <Pålægning>. Hvis du registrerer det eksterne linjenummer i R-tasten, kan du let få adgang til den eksterne linje.
<Bekræft indtastet faxnummer>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Faxindstillinger>
For at forhindre afsendelse af en fax til en forkert modtager kan du vælge at vise en skærmbillede til bekræftelse af indtastningen, når du indtaster et faxnummer.
<Tillad AFS-faxdriver>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Faxindstillinger>
Du kan vælge, om du vil tillade afsendelse af en fax fra en computer.
<Bekræft inden afsendelse, når faxmodt. er inkluderet>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Faxindstillinger>
Du kan vælge, om du vil vise et skærmbillede til bekræftelse af modtageren, når du sender til modtagere, der indeholder faxer. Dette hjælper dig med at forhindre, at du sender en fax til en forkert modtager.
<Begræns rundsending, når faxmodtager er inkluderet>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Faxindstillinger>
Du kan vælge, om du vil begrænse afsendelse til flere modtagere, der indeholder faxer, på samme tid.
<Brug fjernfax>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Faxindstillinger> <Indstillinger for fjernfax>
Du kan angive, om du vil bruge maskinen som en servermaskine til brug for fjernfaxfunktionen.
<Autojustér kommunikationshastighed ved brug af VoIP>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Faxindstillinger>
Du kan sende og modtage faxer mere nøjagtigt, når linjen eller en anden part er udsat for fejl.
7HY0-0F6