Angivelse af papirformat og -type i universalbakken

Hvis <Papirfremfør.met. f. printerdriverjob med univ.bakke> er indstillet til <Til>, prioriteres printerdriverindstillingerne, når universalbakken er angivet som papirkilde for job fra printerdriveren.
Et papirstop eller andre problemer med printningen kan opstå, hvis formatet og typen af papir, der er angivet i printerdriveren, ikke stemmer overens med det papir, der er lagt i universalbakken.
1
Læg papiret i universalbakken. Ilægning af papir i universalbakken
Skærmbilledet til angivelse af papirformatet og -typen vises.
2
Angiv papirformatet.
Hvis det viste papirformat er anderledes end det ilagte papirformat, er papiret sikkert ikke lagt korrekt i. Ilæg papiret igen.
Hvis du trykker på <Foretrukket papir> og registrerer de ofte anvende papirformater på knapper, kan du hente dem med en enkelt tryk. Registrering af ofte anvendt papirformat og -type for universalbakken
Ved ilægning af papir i standardformat
Vælg papirformatet fra <Papirformat>.
Tryk på <Inchformat> for at vælge tommepapirformat.
Ved ilægning af papir med brugerdefineret format
Når du ilægger kuverter
3
Tryk på <Skift> i <Papirtype>.
4
Vælg papirtypen, og tryk på <OK>.
Hvis den ilagte papirtype ikke vises korrekt, skal du trykke på <Detalj. indstil.> for at vælge på en liste.
Hvis papirtypen for det papir, du har lagt i, ikke er angivet på skærmbilledet Detaljeret Indstilling, kan du registrere det på listen over papirtyper. Administrationsindstillinger for papirtype
Kuvertpapirformatet kan ikke vælge på detaljeskærmbilledet for <Papirtype>. Hvis du vil vælge kuvertpapirtypen, skal du registrere papirtypen i <Registrér Foretrukket papir (Universalbakke)> og derefter trykke på <Foretrukket papir> i trin 2  knappen, som kuvertpapirformatet er registreret for  <OK>. Registrering af ofte anvendt papirformat og -type for universalbakken
5
Tryk på <OK>.
Hvis der vises et andet skærmbillede end det til angivelse af papirformat og -type
Hvis der vises en meddelelse, der beder dig om at justere papirstyret, skal du justere papirstyrets bredde igen og trykke på <OK>.
7HY0-02H