Administrationsindstillinger for papirtype

Du kan registrere og redigere detaljerede oplysninger om ofte anvendte papirtyper som <Brugerdefineret type>.
Hvis du vil registrere en ny papirtype, skal du først duplikere den papirtype, der ligner den nye, for at kunne kopiere alle de interne driftsparametre. Denne fremgangsmåde kopierer nemt relevante indstillinger til den nye papirtype til det registrerede, brugerdefinerede papir.
Du kan også forbedre printkvalitet og nedsætte fremføringsproblemer ved, afhængigt af egenskaberne, at redigere det brugerdefinerede papir.
Det er nødvendigt at logge på som administrator for at registrere brugertilpassede papirtyper eller ændre indstillingerne for brugertilpassede papirtyper. Logge på maskinen
Når du registrerer den brugerdefinerede papirtype, kan du ikke angive papirkilden. For flere informationer om at registrere papirkilden, se Angivelse af papirformat og papirtype i papirskuffen.
Du kan importere/eksportere oplysningerne om den registrerede brugerdefinerede papirtype og dele dem med en anden Canon-maskine. Individuel import/eksport af indstillingerne

Registrering af ofte anvendte papirtyper

1
Tryk på  (Indstill./Registrer).
2
Tryk på <Præferencer> <Papirindstillinger>  <Adm.indstillinger for papirtype>.
3
Angiv indstillingerne.

Dropdown-listen Papirtype
Gør det muligt at vælge det papir, der skal vises.
Sortér liste efter
Gør det muligt ændre listens visningsrækkefølge.
<Detaljer/Redigér>
Viser detaljer om den valgte papirtype på skærmbilledet <Detaljer/Redigér>. Hvis du vælger en brugerdefineret papirtype, kan du redigere den.
<Kopiér>
Duplikerer den valgte papirtype som en brugerdefineret papirtype.
<Slet>
Sletter den valgte brugerdefinerede papirtype.
<Skift>
Vises på skærmbilledet <Detaljer/Redigér> for den brugerdefinerede papirtype og gør det muligt ændre indstillingerne for det valgte element.
Du kan kun redigere/slette brugerdefinerede papirtyper.
4
Tryk på <OK>.

Elementer, der kan angives

Følgende elementer kan angives.

Navn

Du kan ændre navnet på den brugerdefinerede papirtype.
Når du gemmer indstillingerne for den brugerdefinerede papirtype, skal du huske at ændre dens navn. Du kan ikke ændre indstillingerne for standardpapirtyperne registreret i maskinen.

Basisvægt

Du kan ændre basisvægten for den brugerdefinerede papirtype.
Hvis du indtaster en værdi, der er anderledes end den aktuelle papirvægt af det indstillede papir, kan der opstå papirstop, og billedets kvalitet kan blive påvirket negativt.

Finish

Du kan ændre indstillingen for efterbehandling for den brugerdefinerede type, du har registreret.
Når du vælger en finishing-type forskellig fra det ilagte papirs, kan der opstå papirstop, og kvaliteten af billeder kan blive påvirket negativt.

Type

Du kan ændre indstillingen for typen af den brugerdefinerede type, du har registreret.
Når du vælger en papirtype forskellig fra det ilagte papirs, kan der opstå papirstop, og kvaliteten af billeder kan blive påvirket negativt.

Farve

Du kan ændre farven for den brugerdefinerede papirtype.
Når du vælger en farve forskellig fra det ilagte papirs, kan der opstå papirstop, og kvaliteten af billeder kan blive påvirket negativt.

Brug som standardpapir

Du kan indstille denne tilstand til <Til> for at bruge fortrykt papir (papir, hvor logget allerede er trykt på det), f.eks. papir med brevhoved.
Den brugerdefinerede papirtype med <Til> indstillet til <Brug som standardpapir> vælges ikke automatisk i følgende tilfælde.
Når papirtypen til printning er indstillet til <Auto>
Hvis <Automatisk valg af papirkilde> er indstillet til <Til>, og <Overvej papirtype> er indstillet til <Fra> under kopiering
Metoder til ilægning af papir, hvis <Brug som standardpapir> er indstillet til <Til>:
Papirskuffe i hovedenhed: den side, hvor et logo vender nedad
Anden papirkilde end papirskuffen i hovedenheden: den side, hvor et logo vender nedad

<Brug i fugtigt miljø>

Der kan opstå problemer med udprintning som følge af fugtighed i omgivelserne omkring maskinen. Denne indstilling kan forbedre dette problem.
Indstil dette i følgende tilfælde. Printresultaterne kan forbedres.
<Høj luftfugtighed>: Indstil dette, hvis printtætheden er lys eller uregelmæssig, når maskinen anvendes i områder med høj luftfugtighed.
<Lav luftfugtighed 1>: Indstil dette, hvis billederne og teksten er slørede, når maskinen anvendes i områder med lav luftfugtighed.
<Lav luftfugtighed 2>: Indstil dette, hvis billederne viser tonerskravering, eller dele med skygger på billedet har hvide pletter (områder, der efterlades hvide), når maskinen anvendes i områder med lav luftfugtighed.
Indstil <Standard> for ikke at anvende en vilkårlig af indstillingerne.

<Foreb. sam.klæb. udskriv.papir>

Papiret kan klistre sig fast til andre stykker papir, når der udføres tosidet printning alt efter billedtætheden for de printede data.
<Indstilling 2> er bedre til at forhindre, at siderne klistrer fast til hinanden end <Indstilling 1>, men printhastigheden bliver langsommere, når der udføres tosidet printning.

<Red. billeddefekt pga. pap.støv>

Brug af papir med en stor mængde papirstøv kan få billederne til at blive utydelige eller give dem striber ved printning. Denne indstilling kan forbedre dette problem.
Når der indstilles til <Til>, kan printhastigheden blive langsommere.

<Justér papirtransp. i Uni.bakke>

Korrigerer problemer med papirfremføringen, der opstår som følge af lav hastighed ved papirfremføring, når der fremføres papir fra universalbakken.
Når der indstilles til <Til>, kan printhastigheden blive langsommere.

<Reducer bølger på tyndt papir>

Denne Indstilling kan forbedre papirrynker eller -krøller, når der printes på tyndt papir.
Når der indstilles til <Til>, kan printningen blive utydelig.

<Red. folder på tyndt/alm. pap.>

Der kan forekomme papirrynker ved printning i Tyndt, Alm. 1, Alm. 2 eller Alm. 3. Denne indstilling kan forbedre dette problem.
Når der indstilles til <Til>, kan printhastigheden blive langsommere.

<Reducer kuvertfolder>

Der kan forekomme papirrynker ved printning på kuverter. Denne indstilling kan forbedre dette problem.
Når der indstilles til <Til>, kan printningen blive utydelig.
7HY0-0HC