Om maskinens adressebog

Lokal adressebog og fjernadressebog

Lokal adressebog: Den adressebog, der er gemt på maskinens lagerenhed. Denne adressebog omfattes af følgende adresselister.
Adresseliste 01 til 10
Adresseliste, hurtigkald
Adresseliste for administrator
Personlig adresseliste
Brugergruppeadresseliste 01 til 50
Fjernadressebog: Adressebogen for en anden Canon-maskine, der er forbundet til maskinen via et netværk. Der er adgang til den på samme måde som den lokale adressebog for at angive modtagere.
Hvis du vil bruge en fjernadressebog, er det nødvendigt at registrere fjernadressebogen på klientmaskinen (<Angiv modtager>  <Hent fjernadressebogen>) og gøre fjernadressebogen åben på servermaskinen (<Angiv modtager>  <Gør Fjernadressebogen åben>).
Op til otte maskiner (denne inklusive) kan tilsluttes som klientmaskiner samtidigt til servermaskinen med Fjernadressebogen åbnet eksternt. Men er servermaskinen samtidig beskæftiget med anden netværkskommunikation, nedsættes muligvis det antal maskiner, der kan tilsluttes. Hvis denne maskine ikke kan tilsluttes, sendes en netværksfejlmeddelelse.
Servermaskinens modtagere, der er registreret i Favoritindst. og knappen <Personlig>/<Delt> på klientmaskinen, opdateres ikke, når modtagerne opdateres på servermaskinen.
Bekræft, om modtageren er opdateret, hvis du ikke kan sende til de registrerede modtagere.
Modtagere registreret på fjernadresselisten kan ikke redigeres/slettes fra en klientmaskine. For at redigere/slette destinationer på fjernadresselisten skal du redigere/slette i den lokale adresseliste på serveren, der sender oplysninger til fjernadresselisten.

Oversigt over adresselister

Adresseliste 01 til 10

Adresselister, der ikke er åbne for alle brugere.

Adresseliste, hurtigkald

Hurtigkaldstastens modtagere, der vises på skærmbilledet <Fax> og skærmbilledet <Scan og send>. Der vises kun hurtigkaldstaster for faxmodtagere på skærmbilledet <Fax>. Faxmodtagere vises også på skærmbilledet <Scan og send>, hvis <Aktivér fax i scannings- og sendefunktion> er indstillet til <Til>.

Adresseliste for administrator

Bruges til at registrere modtagere, der er anvendt i <Videresendelsesvalg> og <Arkivering af TX-dokument>.

Personlig adresseliste

Den personlige adresseliste vises, når der bruges brugergodkendelse.

Brugergruppeadresseliste 01 til 50

Gruppeadresselisten er tilgængelig for en gruppe af brugere, når der bruges brugergodkendelse. En brugergruppeadresselisten svarer til en enkelt brugergruppe.
<Brug Personlig adresseliste> og <Brug Brugergruppes adresseliste> skal være aktiveret for at bruge <Brug Personlig adresseliste> og <Brug Brugergruppes adresseliste>.
Hvis du vil bruge en brugergruppeadresseliste, er det nødvendigt at oprette en brugergruppe på forhånd (Registrering af brugerinformationer i den lokale enhed) og knytte den oprettede brugergruppe til brugergruppeadresselisten (Registrering af modtagere via Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)).

Flytning/kopiering af modtageradresser

Tabellen herunder angiver, om modtageradresser kan flyttes eller kopieres mellem de forskellige adressebøger.
Flyt/kopiér til:
Adresseliste 01 til 10, adresseliste for administrator
Personlig adresseliste
Brugergruppeadresseliste 01 til 50
Flyt/
Kopiér fra:
Adresseliste 01 til 10,
Adresseliste for administrator
Flyt
Kopiér
Kopiér
Personlig adresseliste
Kopiér
--
Flyt
Brugergruppeadresseliste 01 til 50
Kopiér
Flyt
Flyt
Modtageradresser kan ikke flyttes/kopieres i følgende tilfælde.
Situationer, hvor modtageradresser ikke kan kopieres til <Adresseliste 1> til <Adresseliste 10>
Når en generel bruger udfører handlingen og <PIN til adressebog> er blevet indstillet, men brugeren har ikke angivet pinkoden
Når brugerne udfører betjeningen fra kontrolpanelet og <Brug Brugergruppes adresseliste> er indstillet til <Til (kun gennemsyn)> (Kopiering kan udføres fra Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening))
Situationer, hvor modtageradresser ikke kan kopieres til <Pers. adressebog>
Når <Brug Personlig adresseliste> er indstillet til <Fra>
Når <Brug Brugergruppes adresseliste> er indstillet til <Til (kun gennemsyn)>
Situationer, hvor modtageradresser ikke kan flyttes/kopieres til "Brugergruppeadresseliste 01 til 50"
Når <Brug Brugergruppes adresseliste> er indstillet til <Til (kun gennemsyn)> eller <Fra>

Forskelle i adresselistetyper

Adresseliste 01 til 10
Adresseliste, hurtigkald
Adresseliste for administrator
Personlig adresseliste
Brugergruppeadresseliste 01 til 50
Personer, der kan bruge adressebogen
Alle brugere
Alle brugere
Administrator
Enhedsadministrator
Hver pålogget bruger
Hver brugergruppe*1
Adressebogs-pinkode (begrænsning på registrering)
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Administrer funktion til adgangsnumre til adressebog
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Printning af adresselisten
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Kan indstilles som en <Videresender modtager> i <Videresendelsesvalg>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Kan indstilles med <URL-SND indst.> i <Vælg Fax/I-fax indbakke>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Kan indstilles som en meddelelsesmodtager for <Meddelelse om udført job>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Kan indstilles som <Svar-til>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Opretter <Gruppe> i en adresseliste
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
*1 Kun de brugergrupper, hvor brugerne er logget på kontrolpanelet, kan tilgås. Alle brugergruppeadresser kan tilgås, når en bruger med administratorrettigheder logger på fra Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening).
Få flere oplysninger om det maksimale antal modtagere, der kan registreres for hver adresseliste, i Administrationsfunktioner  "Maks. modtagere, der er registreret i adressebogen."
Det maksimale antal personlige adresselister og brugergruppeadresselister, der kan gemmes i maskinen, afhænger af grænsen i brugerindstillingsoplysningerne. Se Administrationsfunktioner  "Det maks. antal brugere, hvis indstillingsoplysninger kan gemmes på maskinen."
7HY0-039