Registrering af modtagere via Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)

Du kan anvende Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) til at registrere modtagere i adressebogen. Du kan også tjekke de registrerede detaljer og redigere adressebogen.
Se, hvordan du deler en adresseliste, under Deling af en adresseliste med bestemte brugere.
1
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Start af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
2
Klik på [Adressebog] på portalsiden. Skærmbilledet Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
3
Registrér modtageren.
For flere informationer om adresselister kan du se Registrering af modtagere i adressebogen.
1
Klik på den adresseliste, hvor du vil registrere modtageren ([Personlig adressebog], Brugergruppeadresselister, [Adresseliste 01] til [Adresseliste 10] eller [Adresseliste for Administratorer]).
[Personlig adressebog] er udelukkende til brug for den indloggede bruger og er kun tilgængelig, når personlig godkendelsesadministration er aktiveret.
[Adresseliste for Administratorer] er kun tilgængelig for administratorer, der logger ind med administrator- eller enhedsadm-rettigheder.
Hvis siden til indtastning af en PIN-kode vises, skal du klikke på PIN-koden og klikke på [OK].
Hvis du deler destinationen med en registreret brugergruppe, skal du vælge en registreret brugergruppeadresseliste.
Du kan også administrere brugergruppeadresselister ved kun at give brugere med administratorrettigheder mulighed for at registrere/redigere destinationer fra Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). (<Angiv modtager>  <Brug Brugergruppes adresseliste>)
2
Klik på [Registrér ny destination...].
3
Vælg modtagertypen, og klik på [Indstil].
4
Registrér de nødvendige informationer, og klik på [OK].
De viste emner kan variere afhængigt af modtagertypen. For flere oplysninger om de informationer, der skal registreres, kan du se Registrering af modtagere i adressebogen.
Registrering af en gruppemodtager
Registrering af et navn til adresselisten
Klik på [Registrér Adresselistenavne...] eller [Registrér/Ændr adresselistenavn...], indtast navnet, og klik på [OK].
Du kan også ændre navnet på brugergruppeadressebogen, når et navn på en brugergruppe ændres. Log på Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) med administratorrettigheder, tryk på [Indstillinger/Registr.] [Angiv modtager] [Indstillinger for Personlig adresseliste/Brugergruppes adresseliste], og markér afkrydsningsfeltet [Anvend Ændring af Brugergruppenavn på navnet på Brugergruppens adresseliste]. [Anvend Ændring af Brugergruppenavn på navnet på Brugergruppens adresseliste] er kun tilgængelig, når personlig godkendelsesadministration er aktiveret.
Kontrol/redigering af modtagerdetaljer
Du kan klikke på ikonet [Type] eller navnet på en modtager for at tjekke detaljerne for modtageren. For at redigere modtageren skal du klikke på [Redigér], ændre de registrerede detaljer og klikke på [OK].
Registrering til en brugergruppeadresseliste
Registrering på en hurtigkaldstast
7HY0-09W