Aktivering af dvaletilstand

Dvalestatusfunktionen reducerer den mængde strøm, der bruges, ved midlertidigt at deaktivere nogle af maskinens interne handlinger. Du kan sætte maskinen i dvalestatus ved blot at trykke på  (Energibesparelse) på betjeningspanelet. Når maskinen er i dvalestatus, slukker touchpanelet, og (Energibesparelse) lyser.Betjeningspanel
Maskinen går måske ikke i dvalestatus. Det afhænger af maskinens driftsstatus og andre forhold.
Hvis maskinen ikke går i dvaletilstand i længere tid, udføres der automatisk kalibrering for at opretholde billedkvaliteten. Kalibrering kan påvirke tonerpatronens levetid.
Behandler/Data-lampen blinker eller lyser grønt, selv når maskinen går i dvale.
Afbrydelse af dvaletilstand
Maskinen går ud af dvalestatussen, når en af følgende betjeninger udføres:
Når der trykkes på  (Energibesparelse) på kontrolpanelet*1
Hvis originaler anbringes i fremføreren
Når fremføreren åbnes
Når der lægges papir i/fjernes papir fra universalbakken*1
Når et dæksel på maskinen åbnes/lukkes*1
*1 Visse modeller af denne maskine understøtter ikke denne funktion.
Når du vil indstille den automatiske timer for dvalestatus
Du kan bruge indstillingen <Automatisk dvaletid> til automatisk at sætte maskinen i dvalestatus. Hvis du vil ændre den tid, der går, før maskinen automatisk går i dvaletilstand, skal du følge fremgangsmåden herunder.
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer>  <Timer-/energiindstillinger>  <Automatisk dvaletid>   eller  til at angive den tidsperiode, der går, før maskinen automatisk går i dvalestatus  <OK>.
Du kan indstille tidsperioden til automatisk skift til dvalestatus i forhold til ugedagen. <Ugentlig timer for auto dvale>
Energiforbrug i dvaletilstand
Du kan indstille den mængde af energi, som maskinen forbruger i dvaletilstanden. Følg fremgangsmåden herunder for at indstille den energi, der forbruges i dvaletilstand.
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer>  <Timer-/energiindstillinger>  indstil <Energiforbrug i dvalestatus> til <Lav> eller <Høj>.
7HY0-037