Betjeningspanel

I dette afsnit beskrives navnene på og brugen af tasterne på betjeningspanelet.

Touchpanelet

Foruden hver funktions indstillingsskærmbillede vises fejlstatussen også på dette display. Brug af touchpanelet

Tasten [Tæller/Enhedsinformation]

Tryk for at vise det samlede antal sider, der er udført ved handlinger, som f.eks. kopiering eller printning, på touchpanelet. Du kan også tjekke serienummeret og IP-adresse på maskinen og enhedsoplysningerne for ekstraudstyr, Kontrol af antal sider for Kopi/Print/Fax/Scanning

Tasten [Energibesparelse]

Tryk for at sætte maskinen i dvaletilstand. Tasten lyser, når maskinen er i dvaletilstand. Aktivering af dvaletilstand

Tasten [Hjem]

Tryk for at vise skærmen Hjem, hvor der er adgang til indstillingsmenuen og funktioner som f.eks. kopiering og scanning. Tilpasning af <Hjem>-skærmen

Tasten [Stop]

Stopper et afsendelsesjob eller printjob. Annullering af afsendelses-/printjob

Fejl-indikator

Blinker eller lyser, når der opstår en fejl som f.eks. papirstop.
Hvis Fejl-indikatoren blinker, skal du følge de instruktioner, der vises på touchpanelet. Fejlfinding
Hvis Fejl-indikatoren lyser konstant rødt, skal du kontakte din forhandler eller servicerepræsentant.

Behandler/data-indikator

Blinker, når der udføres betjeninger som f.eks. afsendelse eller udskrivning. Lyser grønt, når originaler venter på at blive behandlet.

NFC-mærke (Near Field Communication)

Du kan også bruge funktioner som f.eks. udskrivning ved at vinke med en mobilenhed, der har Canon PRINT Business installeret, over dette mærke. Tilslutning til mobile enheder

Pen til touchpanel

Denne skal bruges til at indtaste tegn på touchpanelet.
7HY0-01S