Tilpasning af <Hjem>-skærmen

I dette afsnit beskrives, hvad der kan tilpasses og styres fra de elementer, der vises, når der trykkes på  på skærmen <Hjem>.
Afhængigt af indstillingen for <Tillad tilpasning af Hjem-skærm for fælles brug> og rettighederne for logonbrugeren, kan der blive vist en skærm til valg af enten <Tilpas for Personlig brug> eller <Tilpasning for fælles brug>, når <Flyttetaster>, <Redigér knapper>, <Indstillinger for layout af Hjem-skærm> eller <Baggrundsindstillinger> er valgt.
<Tilpas for Personlig brug>: Vælg dette for at tilpasse Hjem-skærmen til brugeren, der p.t. er indlogget. Standardindstillingerne for <Tilpas for Personlig brug> følger indstillingerne for <Tilpasning for fælles brug>.
<Tilpasning for fælles brug>: Vælg dette for at tilpasse Hjem-skærmen til brugere uden personaliseret skærm, som fx ikke indloggede brugere, gæstebrugere osv. Indstillingerne i <Tilpasning for fælles brug> anvendes, indtil den godkendte bruger konfigurerer <Tilpas for Personlig brug>.
Hvis indstillingerne i <Tilpasning for fælles brug> ændres, afspejles ændringerne også i <Tilpas for Personlig brug>, medmindre den godkendte bruger konfigurerer <Tilpas for Personlig brug>.
Indstillingerne for skærmen <Hjem> kan importeres/eksporteres mellem maskiner, der understøtter skærmen <Hjem>. Import/eksport af indstillingsdataene
Indstillinger for skærmen <Hjem> importeres ikke til maskiner, der understøtter skærmen <Quick-menu>, men understøtter ikke skærmen <Hjem>.
Selvom nogle af indstillingerne i <Indstillinger for Hjem-skærmen for Personlig brug> deaktiveres ved eksport, eksporteres de personlige indstillinger, hvis de allerede er konfigureret.

 <Flyttetaster>

Du kan flytte funktionsknapper og personlige knapper/delte knapper.

 <Redigér knapper>

Det er kun muligt at bruge <Flyt:> til funktionsknapper.
<Omdøb>, <Slet> og <Flyt> kan bruges til personlige knapper/delte knapper.

 <Indstillinger for layout af Hjem-skærm>

Du kan vælge et af følgende elementer til størrelsen og antallet af de knapper, der vises på en enkelt skærm.
<3 store taster per side>
<6 store taster per side>
<9 mellemstore taster per side>
<12 mellemstore taster per side>
<15 small buttons per page>

 <Baggrundsindstillinger>

Du kan ændre baggrundsbilledet.

 <Indstillinger for Hjem-skærmen>

Du kan vælge mellem følgende indstillinger. (Rød og fed tekst angiver standardindstillingen.)
<Tillad tilpasning af Hjem-skærm for fælles brug>: <Til>/<Fra>
<Tillad ikke-godkendte brugere at anvende Tidslinje>: <Til>/<Fra>
<Tillad hver indlogget bruger at anvende Tidslinje>: <Til>/<Fra>
<Tilbage til Hjem, når jobbet er udført>: <Til>/<Fra>
<Begræns visning af funktioner>: Vælg de funktioner eller AddOn-applikationer, der skal skjules på <Hjem>-skærmen.
<Indstillinger for Hjem-skærmen for Personlig brug>: Følgende indstillinger kan konfigureres.
<Tillad Registrering/redigering af Personlige knapper>: <Til>/<Fra>
<Tillad Brug af Flyttetaster ved Tilpasning for Personlig brug>: <Til>/<Fra>
<Tillad Brug af Indstillinger for layout af Hjem-skærm v. Tilpasn. f. Personlig brug>: <Til>/<Fra>
<Tillad brug af Baggrundsindstillinger ved Tilpasning for Personlig brug>: <Til>/<Fra>
Betjening af denne indstilling kræver administratorrettigheder.
<Tillad tilpasning af Hjem-skærm for fælles brug>
Når indstillet til 'Til', vil alm. brugere og brugere, der ikke er logget ind, kunne registrere delte taster og brugertilp. Hjem-skærmen f. fælles brug.
<Tilbage til Hjem, når jobbet er udført>
Når indstillet til 'Til', vil Hjem-skærmen vises, når job er udført vha. Delte taster, Personlige taster eller Tidslinje.
Historik bevares ikke på tidslinjen, når bruger ikke er logget på, og <Tillad ikke-godkendte brugere at anvende Tidslinje> er indstillet til <Fra>, eller når en bruger er logget på, og <Tillad hver indlogget bruger at anvende Tidslinje> er indstillet til <Fra>.
Når <Tillad brug af Personlige indstillinger> er deaktiveret, er <Indstillinger for Hjem-skærmen for Personlig brug> nedtonet, og personlige indstillinger kan ikke bruges. <Tillad brug af Personlige indstillinger>
<Tillad Registrering/redigering af Personlige knapper>
Deaktivér denne indstilling for at skjule personlige knapper.
Hvis <Tillad Brug af Flyttetaster ved Tilpasning for Personlig brug> deaktiveres efter flytning af knapperne på den tilpassede skærm med <Tillad Brug af Flyttetaster ved Tilpasning for Personlig brug> aktiveret, kan knapperne på den tilpassede skærm ikke flyttes, men deres placering fastholdes.
<Tillad Brug af Indstillinger for layout af Hjem-skærm v. Tilpasn. f. Personlig brug>
Deaktivér denne for at anvende indstillingerne i <Enhedsindstillinger>.
<Tillad brug af Baggrundsindstillinger ved Tilpasning for Personlig brug>
Deaktivér denne for at anvende indstillingerne i <Enhedsindstillinger>.

 <Indstillinger for genvejsfunktionstast>

Du kan registrere funktionsknapper som genveje. Vælg registreringsmodtageren og derefter den funktion, der skal registreres.
Betjening af denne indstilling kræver administratorrettigheder.
Hvis du ikke bruger genveje, skal du vælge <Ikke tildelt> på listen.
7HY0-02U