<Enhedsadministration>

Du kan angive indstillinger, der er relateret til administrationen af enheden og tilvalgsprodukter.
<Informationer om enhedsindstillinger>
 (Indstill./Registrer)  <Enhedsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Indtast navnet og installationsstedet for at identificere maskinen.
<Import/Eksport fra Address Book Management-softw.>
 (Indstill./Registrer)  <Enhedsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Indstil, om adressebøgerne fra softwaren til styring af adressebog skal importeres eller tilgås.
<Bekræft enhedssignaturcertifikat>
 (Indstill./Registrer)  <Enhedsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Tjek de detaljerede indstillinger for et enhedssignaturcertifikat. Du kan også tjekke, om certifikatet er gyldigt.
<Indstillinger for certifikat>
 (Indstill./Registrer)  <Enhedsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Du kan administrere nøglerne/certifikaterne, CA-certifikaterne og listen med certifikattilbagekaldelse (CRL), der anvendes på maskinen. Du kan også indstille Online Certificate Status Protocol (OCSP).
<Vis jobstatus før godkendelse>
 (Indstill./Registrer)  <Enhedsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Vælg, om du vil begrænse adgangen til skærmbilledet <Status Monitor> ved brug af en login-service.
<Begræns adgang til andre brugerjob>
 (Indstill./Registrer)  <Enhedsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Vælg, om du vil begrænse brugere fra at udføre handlinger på jobs fra andre brugere på skærmbilledet <Status Monitor>, når der anvendes brugergodkendelse.
<Vis Joblog>
 (Indstill./Registrer)  <Enhedsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Vælg, om du vil vise joblogger på skærmbilledet <Status Monitor>. Du kan også vælge, om du vil tillade, at software til enhedsadministration henter joblogger fra maskinen. Grundlæggende skærmbilleder på touchpanelet
<Gem auditlog>
 (Indstill./Registrer)  <Enhedsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Vælg, om du vil starte logregistrering. For information om logtyper kan du se Systemspecifikationer.
<Hent Netværksautentificeringslog>
 (Indstill./Registrer)  <Enhedsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Vælg, om du vil starte logregistrering for godkendelse, der udføres, når maskinen tilgås via netværket, som f.eks. ved printning fra en computer eller ved adgang til Avanceret område.
<Gem log for tastbetjening>
 (Indstill./Registrer)  <Enhedsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Vælg, om du vil gemme en log med de tasthandlinger, brugere har udført. Ved at analysere de gemte logger kan du undersøge, hvordan maskinen anvendes.
<Begræns adgang for servicetekniker>
 (Indstill./Registrer)  <Enhedsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Du kan indstille maskinen til at begrænse ændringer af brugerinformation eller sikkerhedsrelaterede indstillinger, når maskinen efterses eller repareres af din forhandler eller servicerepræsentant.
<Synkronisér Brugertilpassede indstillinger (Klient)>
 (Indstill./Registrer)  <Enhedsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Du kan synkronisere de tilpassede data for flere Canon-multifunktionsprintere på et netværk. Selv for servermaskinen er det nødvendigt at aktivere denne indstilling, hvis du vil betjene maskinen som klientmaskinen. Start af synkronisering af indstillinger
<Tillad brug af Personlige indstillinger>
 (Indstill./Registrer)  <Enhedsindstillinger>  <Enhedsadministration>  <Administrér personlige indstillinger>
Vælg, om du vil give brugere, der er logget på denne maskine, mulighed for at bruge tilpasningsfunktionen som f.eks. visningssproget, indstillinger for tilgængelighed og det skærmbillede, der skal vises efter start/gendannelse.
<Handling, når maks. antal brugere er overskredet>
 (Indstill./Registrer)  <Enhedsindstillinger>  <Enhedsadministration>  <Administrér personlige indstillinger>
Vælg, hvordan maskinen behandler personlige indstillinger for brugere eller grupper (oplysninger om brugerindstillinger), når det antal, som maskinen kan gemme forskellige indstillinger for, overstiger grænsen.
<Brug standardskærm efter opstart/gendannelse>
 (Indstill./Registrer)  <Enhedsindstillinger>  <Enhedsadministration>  <Administrér personlige indstillinger>
Vælg, om hver enkelt bruger skal kunne indstille den skærm, der vises ved start/gendannelse.
<Brug NFC-kortemulering>
 (Indstill./Registrer)  <Enhedsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Vælg, om du vil benytte NFC-funktioner til at tilslutte mobilenheder.
<Forbyd initialisering af administratorpassword>
 (Indstill./Registrer)  <Enhedsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Angiv, om du vil begrænse betjeningerne af <Initialisér Admin.-passwrd> ( (Tæller/Enhedsinformation) <Enhedsinfo./Andet>).
<Begræns handlinger med Speciel status>
 (Indstill./Registrer)  <Enhedsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Vælg, om du vil begrænse brugen af Specialtilstand, der er beregnet til vedligeholdelse udført af serviceteknikere.
<Vis knap til køb af forbrugsstoffer i fjern-UI>
 (Indstill./Registrer)  <Enhedsindstillinger>  <Enhedsadministration>  <Indstill. for opl. om forbrug til fjern-UI/Toner Status>
Vælg, om der skal vises en knap for adgang til hjemmesiden for køb af tonerpatroner på Remote UI (Brugergrænseflade til fjernbetjening).
<Brug Toner Status>
 (Indstill./Registrer)  <Enhedsindstillinger>  <Enhedsadministration>  <Indstill. for opl. om forbrug til fjern-UI/Toner Status>
Vælg, om notifikationsværktøjet for niveau for tonerpatron skal anvendes. Du kan også indstille, om der skal vises en knap for adgang til hjemmesiden for køb af tonerpatroner på notifikationsværktøjet for niveau for tonerpatron.
<Canon Genuine Mode>
 (Indstill./Registrer)  <Enhedsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Denne tilstand er for originale patroner.
7HY0-0FF