Skift af det viste sprog

Du kan ændre sproget og tastaturlayoutet, der vises på touchpanelet. Hvis du ofte skifter sprog, er det praktisk at bruge knappen <Skift Sprog/tastaturskift>. Følg fremgangsmåden herunder for at vise denne knap på touchpanelet.

Skiftning af det viste sprog og tastaturlayoutet

1
Tryk på  (Indstill./Registrer).
2
Tryk på <Præferencer>  <Visningsindstillinger>  <Skift Sprog/tastaturskift>.
3
Vælg et sprog på listen, og tryk på <OK>.
For visse sprog kan tastaturlayoutet ændres. Når sproget er valgt, skal du trykke på <Indstil>, vælge layouttypen og trykke på <OK>.

Visning af knappen <Skift Sprog/tastaturskift> på touchpanelet

1
Tryk på  (Indstill./Registrer).
2
Tryk på <Præferencer>  <Visningsindstillinger>  <Vis knappen til Skift Sprog/tastaturskift>.
3
Tryk på <Til>  <OK>.
Hvis du vælger <Til>, vises nederst på touchpanelet. Du kan skifte det aktuelt viste sprog til et andet ved at trykke på knappen <Skift Sprog/tastaturskift>, vælge det ønskede sprog på listen og trykke på <OK>.
Du kan ændre det viste sprog for hver login-bruger. Tilpasning af skærmens udseende og handlingsbetingelserne
7HY0-032