Samkopiering af separat scannede originaler (Jobopbygning)

 
Også hvis du har for mange originaler til placering i fremføreren på én gang, kan du scanne originalerne separat og sende dem som et dokumentsæt. Originaler, der er scannet med både fremføreren og glaspladen, kan også kopieres på én gang.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Kopi>. <Hjem>-skærmen
3
Tryk på <Tilvalg> på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende funktioner
4
Tryk på <Jobopbygning>  <Luk>.
5
Tryk på  (Start) for at scanne originalerne.
Når scanningen er færdig, vises et skærmbillede, der beder dig om at scanne den næste original.
6
Anbring den næste original, og tryk på  (Start) for at scanne originalen.
Gentag dette trin, indtil du har scannet alle originalerne.
For at ændre scanningsindstillingerne skal du trykke på <Skift indst.>.
Følgende funktioner kan bruges i <Skift indst.>: Du skal angive de nødvendige scanningsindstillinger på forhånd, da du ikke kan ændre de andre funktioner i jobopbygningsstatussen.
<Vælg farve>
<Kopiforhold>
<2-sidet original>
<Tæthed>
<Originaltype>
Hvis du angiver statussen <N på 1> sammen med jobopbygningsstatussen, kan du ikke ændre <Vælg farve>, <Kopiforhold> og <Tæthed> i <Skift indstillinger>.
7
Tryk på <Start kopi.>.
Kopiering starter.
7HY0-044