Justering af farven

Justerer tætheden af gul, magenta, cyan eller sort hver for sig.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Kopi> . <Hjem>-skærmen
3
Tryk på <Tilvalg> på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende funktioner
4
Tryk på <Farvebalance> .
5
Tryk på <-> eller <+> for hver farve for at justere farvebalancen.
6
Tryk på <Finjustér tæthed>, udfør andre justeringer efter behov.
Vælg en farve, og juster dens tæthedsniveau efter dens tæthedsområde ved at bruge knappen <-> eller <+>. Når justeringen er færdig, skal du trykke på <OK>.
7
Tryk på <OK> <Luk>.
8
Tryk på   (Start).
Kopiering starter.
Du kan registrere op til fire indstillinger efter justering. Når du har justeret farven, skal du trykke på <Hent/Registrér> vælge en knap fra <C1> til <C4> tryk på <Registrér> <Ja> <OK>.
Hvis du vil genkalde de registrerede indstillinger, skal du trykke på <Hent/Registrér>, vælge en knap og trykke på <OK>.
Du kan ændre knappenavnene for <C1> til <C4>. Vælg den knap, der skal ændres, tryk på <Omdøb>, og angiv et nyt navn.
For at slette de registrerede indstillinger skal du vælge knappen tryk på <Slet> <Ja>.
7HY0-040