Valg originaltype, der skal kopieres

 
Du kan vælge den optiske billedkvalitet for kopien afhængigt af originaltypen, som f.eks. originaler, der kun har tekst eller tidsskrifter med fotografier.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Kopi>. <Hjem>-skærmen
3
Tryk på <Tilvalg> på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende funktioner
4
Tryk på <Originaltype>.
5
Vælg originaltypen.
For at justere prioritetsniveauet for behandling af tekst/foto skal du trykke på <Justér niveau> vælg <Tekstprioritet> eller <Fotoprioritet>.
6
Tryk på <OK>  <Luk>.
7
Tryk på  (Start).
Kopiering starter.
7HY0-03W