Spring over tomme sider ved printning

 
Maskinen kan registrere tomme sider under scanning og printe alle sider undtagen tomme sider.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Kopi>. <Hjem>-skærmen
3
Tryk på <Tilvalg> på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende funktioner
4
Tryk på <Spring tomme sider over>.
5
Vælg farven på de originaler, der skal springes over.
For at springe over tomme originaler uanset deres farve skal du vælge <Alle farver>. For kun at springe over hvide originaler skal du vælge <Kun hvid>.
Hvis der er angivet en anden indstilling end <Auto (Farve/Sort/hvid)> i <Vælg farve>, udføres de samme betjeninger som <Alle farver>, også selvom du vælger <Kun hvid>.
6
Tryk på <Justér genkend. niveau>, indstil nøjagtigheden for registrering af tomme ark, og tryk derefter på <OK>.
Hvis du trykker på <+>, bliver registreringsnøjagtigheden større.
7
Tryk på <OK>  <Luk>.
8
Tryk på  (Start).
Kopiering starter.
Hvis formatet på originalen er mindre end indstillingen for scanningsformatet, kan den muligvis ikke overspringes korrekt.
For at kontrollere antal sider, der er blevet printet, skal du følge nedenstående procedurer:
 (Status Monitor)  <Kopi/Print>  <Joblog>  Vælg et dokument  <Detaljer> kontrollér tallet vist for <Antal originalsider>.
Status-skærmbilledet og rapporten viser antallet, inklusive tomt papir. Kontrol af statussen for kopier/print
Kopitælleren er ikke steget for tomt papir, der er sparet. Scanningstælleren forøget for disse sider.
7HY0-04F