Automatisk videresendelse af modtagne dokumenter

 
Du kan indstille at videresende modtagne dokumenter til angivne modtagere. Faxnumre såvel som e-mailadresse og delte mapper på computere kan angives som destinationer for videresendelse.
Automatisk videresendelse af alle dokumenter (Videresend alt)
Maskinen videresender alle modtagne dokumenter til angivne modtagere. Denne metode er praktisk, når du vil have din faxer, også når du ikke er på kontoret. Du kan også indstille at printe videresendte dokumenter eller modtage en e-mailunderretning, når videresendelsen af dokumenterne er udført.
Automatisk videresendelse på basis af angive betingelser (Betinget videresendelse)
Maskinen videresender kun modtagne dokumenter, der overholder visse betingelser, som f.eks. afsenderens faxnummer og modtagelsesdatoer/klokkeslæt. Du kan f.eks. indstille betingelser, som f.eks. videresendelse af dokumenter fra Firma A til alle afdelingskontorer og videresendelse af dokumenter modtaget på fridage til e-mail-adresser. Ligesom med metoden Videresend alle herover, kan du også indstille at printe videresendte dokumenter eller modtage en e-mailunderretning, når videresendelsen af dokumenterne er udført.

Konfiguration af videresendelsesindstillinger

Hvis du vil bruge automatisk videresendelse, er det nødvendigt at angive videresendelsesmodtageren og filformatet osv. på forhånd.
1
Tryk på  (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger> <Modtag/videresend>  <Fællesindstillinger>  <Videresendelsesvalg>.
Du kan også vise skærmbilledet <Videresendelsesvalg> ved at trykke på <Indstillinger for Dest./Videres.>(<Hjem>-skærmen) <Videresendelsesvalg>.
2
Tryk på <Registrér>.
3
Tryk på <Betingelsesnavn>, og indtast navnet.
4
Tryk på <Betingelser>, og angiv betingelserne for de modtagere, der skal videresendes til.
Et dokument bliver videresendt, hvis det er modtaget fra en modtager, der overholder de betingelser, der er angivet her.
Eksempel: Videresendelse af en fax fra 1111111111
Modtagelsesmetode: <Fax>
Faxnummer: Vælg <Lig med> dropdown-listen, og angiv "1111111111".
Du kan ikke ændre <Modtagelsesmetode> efter registrering <Videresendelsesvalg>. Hvis du vil bruge indstillinger for videresendelse, hvor <Modtagelsesmetode> er ændret, skal du registrere indstillinger for videresendelse igen.
5
Tryk på <Videresender modtager>, og angiv den modtager, der skal viderestilles til. Registrering af modtagere i adressebogen
En modtager i <Personlig adressebog> kan ikke angives som videresendelsesmodtager.
Når <Hent adressebogen> er indstillet til <Til>, kan videresendelsesmodtagere også vælges fra en fjernadressebog. Om maskinens adressebog
Du kan gemme modtagne fax/I-faxfiler i den fortrolige faxboks ved at angive den som videresendelsesmodtager.
Hvis en fortrolig faxboks er valgt som videresendelsesmodtager, kan følgende indstillinger ikke bruges.
Filnavn
Gem/Print modtaget fil
Videresendelse af meddelelse om udført job
Filformat
Hvis du vælger et faxnummer som videresendelsesmodtager, ses der bort fra underadressen og passwordet, der er registreret i adresselisten.
6
Tryk på <OK>.
Dette fuldfører registreringen.
7
Vælg de registrerede videresendelsesindstillinger, og tryk på <Godkend/Afvis> for at skifte videresendelsesindstillingerne til <Til>.
Du kan ikke angive en WebDAV-server som en I-fax-videresendelsesmodtager.
Hvis du angiver en modtager, for hvilken <Bekræft før afsendelse> er aktiveret som videresendelsesmodtager, vises skærmbilledet til indtastning af password ikke. Det registrerede password anvendes, og der sker en videresendelse. Registrering af destinationer
Dokumenter med videresendelsesfejl håndteres ud fra indstillingerne for <Håndtering af fejl ved videresendte filer>.
Du kan gemme op til 1.000 viderestillingsindstillinger.
Hvis du vælger <Videresendelse uden betingelse>, kan du videresende alle modtagne dokumenter, der ikke overholder de angivne betingelser, til den ønskede modtager.
Du kan videresende til flere modtagere ved at angive en gruppemodtager i <Videresender modtager>.
<Angiv tidsp f. videres.> gør det muligt at angive tidspunkt og dag, hvor videresendelse skal udføres.
Hvis du indstiller <Medd. udført videresend.>, kan du sende en e-mail med besked om, at videresendelse af dokumenter er udført. Du kan vælge <Medd. kun v fejl>, så du ikke får besked ved en gennemført videresendelse.
Hvis du indstiller <Gem/Print modtaget fil> til <Til>, kan du lagre eller printe den modtagne fil ved at følge indstillingerne for hukommelseslås. Den modtagne fil lagres, hvis hukommelseslås er <Til>, og den printes, hvis hukommelseslås er <Fra>.
7HY0-05F