Modtagelse af I-faxer

Når du modtager en I-fax

Indikatoren Behandler/data på betjeningspanelet blinker grønt. Når modtagelse er udført, printes dokumenterne automatisk, og indikatoren slukkes.
For at annullere modtagelse skal du trykke på <Status Monitor>  <Modtag>  <Jobstatus>  vælg et dokument  <Annullér>.
Du kan angive tiden før modtagelsen annulleres, når du modtager en opdelt I-fax, og de efterfølgende data ikke kan modtages. Data, de er modtaget inden for den angivne tid, printes. <Timeout for modt. af delte data>

For at modtage I-fax manuelt

Tryk på <Status Monitor>  <Modtag>  <Joblog>  <Kontrol. modt af I-faxjob>. Hvis du på <Fax/I-faxindbakke>(<Hjem>-skærmen)  <Boks til huk.modt.>  <Modtagerboks for delte data>, kan du tjekke modtagelsesstatusserne for opdelte I-faxer og deres datastørrelse.
Du kan spare papir, når du printer.
Du kan inkludere oplysninger, som f.eks. modtagelsestidspunkt, ved printning af modtagne dokumenter. <Print fodnote på modtaget side>
7HY0-05S