Lagring af modtagne dokumenter i maskinen (Hukommelsesmodtagelse)

 
Du kan gemme indgående dokumenter på lagringsplaceringen (hukommelsesboks til modtagelse) i maskinen uden printning. Ved blot at printe det, du har brug for, og slette unødvendige dokumenter, som f.eks. direkte mails, fra hukommelsesboksen til modtagelse, kan du spare papir.

Lagring i hukommelsesboksen til modtagelse

For at bruge denne funktion skal du først aktivere funktionen til hukommelsesmodtagelse (<Brug faxhukommelseslås> og <Brug I-faxhukommelseslås>) og derefter følge proceduren herunder for at angive indstillingerne, så indgående dokumenter kan modtages i hukommelsen.
1
Tryk på <Fax/I-faxindbakke>. <Hjem>-skærmen
2
Tryk på <Boks til huk.modt.>.
Hvis passwordet er angivet for hukommelsesboksen til modtagelse, vises et skærmbillede, der beder sig om at indtaste passwordet (<PIN til boks til hukommelsesmodtagelse>). Indtast passwordet, og tryk på <OK>.
3
Vælg <Boks til huk.modt.>, og indstil <Faxhukommelseslås> til <Til>.
For at modtage I-faxer i hukommelsen skal du indstille <I-faxhukommelseslås> til <Til>.

Printning af dokumenter i hukommelsesboksen til modtagelse

Når indikatoren Behandler/data på betjeningspanelet lyser fast grønt, skal du følge følgende procedurer for at tjekke/printe gemte dokumenter.
1
Tryk på <Fax/I-faxindbakke>. <Hjem>-skærmen
2
Tryk på <Boks til huk.modt.>.
Modtagerboks for delte data
Hvis du trykker på <Modtagerboks for delte data>, bliver du i stand til at kontrollere modtagestatussen for en I-fax, der er blevet opdelt i flere dele, før den blev sendt, og den resterende kapacitet i Modtagerboks for delte data.
Følgende kan udføres ved hjælp af <Modtagerboks for delte data>.
Hvis du trykker på <Liste over delte data>, kan du kontrollere dokumentlisten.
Hvis du trykker på <Slet>, kan du slette et dokument, der er blevet opdelt og sendt. Hvis du vælger <Print ved sletning>, bliver du i stand til at indstille maskinen til at printe det opdelte modtagne datadokument, når det er slettet.
3
Vælg <Boks til huk.modt.>.
En liste over gemte dokumenter vises.
4
Vælg et dokument, der skal printes, og tryk på <Print>.
Trykker du på <Detaljer>, kan du tjekke informationer om dokumentet, inklusive afsenderens navn og antallet af modtagne sider. Hvis du trykker på <Vis billede>, kan du kontrollere indholdet af dokumentet samt vælge og slette sider.
Trykker du på <Slet> <Ja>, slettes dokumentet. Du kan ikke slette flere filer samtidigt. Hvis du vil slette flere dokumenter, skal du vælge og slette ét dokument ad gangen.
Trykker du på <Send>, kan du angive modtagere at sende dokumentet til. For at slette dokumentet fra fax/I-faxindbakken efter afsendelse, skal du trykke på <Slet fil efter afsendelse> inden afsendelse.
Hvis du trykker på <Vælg alle (maks. 32 filer)>, kan du vælge dokumenterne med det samme. Når et dokument er valgt, vises <Slet det valgte> og gør dig i stand til at rydde alle valg.
For at printe alle dokumenterne i hukommelsen skal du trykke på <Fra> for <Faxhukommelseslås> eller <I-faxhukommelseslås>. Du kan springe over trin 5.
Du kan ikke printe flere dokumenter samtidigt. Hvis du vil printe flere dokumenter, skal du vælge og printe ét dokument ad gangen.
5
Tryk på <Start print>.
Når et dokument er printet, slettes set automatisk fra hukommelsen.
Du kan angive en ugedag eller et tidspunkt, f.eks. i weekenden eller om natten, hvor modtagne dokumenter gemmes i hukommelsen. <Starttid for hukommelseslås> og <Sluttid for hukommelseslås>
Hvis du registrerer et vilkårligt niveau for boksen til hukommelsesmodtagelse for knappen <Personlig>/<Delt>, kan handlinger udføres hurtigt og effektivt.
7HY0-05C