Justering af billedkvalitet

Juster indstillinger herunder, hvis printresultaterne ikke er tilfredsstillende.

Justering af farveforløb

Hvis gengivelsen af farvenuancerne er blevet så dårlig, at den printede farvenuance er markant anderledes end de printede data, skal du foretage justeringer for at forbedre gengivelsen af farvenuancerne.
Justering af farveforløb

Tæthedskorrektion

Hvis tætheden ved printningen er meget anderledes end i det originale dokument, justerer dette scanningstætheden, så den er tættere på det originale dokument.
Justering af tæthed

Korrektion af farvefejl

Hvis farverne løber eller bliver sløret under printning, kan der opstå farveuoverensstemmelser (forkert farveregistrering). Problemet kan forbedres ved at udføre korrektion af farvefejl.
Korrektion af farvefejl

Automatisk justering af farveregistrering og farveintensitet

Automatisk justering (kalibrering) udføres for at kunne undgå forkert farveregistrering og sikre, at den originale farveintensitet gengives korrekt.
Automatisk justering af farveregistrering og farveintensitet

Indstilling for levende farver

Du kan øge mætningen af farver ved farveprintning.
Gøre farver mere levende

Justering af billedstørrelsen

Hvis størrelsen på det kopierede billede er en smule anderledes end originalen, udføres finjustering, så printningen kommer tættere på originalen.
Justering af billedstørrelse

Reducering af tonermængde

Du kan forhindre, at der bliver fikseret for meget toner på papir for at reducere printfejl som f.eks. dårlig tonerfiksering eller gennemslag.
Reducering af toner ved farveprint
7HY0-0H3