Automatisk justering af farveregistrering og farveintensitet

Maskinen foretager automatisk justering (kalibrering) for at kunne undgå forkert farveregistrering og sikre, at den originale farveintensitet gengives korrekt. Du kan indstille timingen og frekvensen for udførelse af kalibrering.
Forkert farveregistrering er det fænomen, der forekommer, når printplaceringen forskydes let for hver farve og resulterer i et sløret printresultat, som er ude af fokus.
Billede med forkert farveregistrering
 
Billede uden forkert farveregistrering
Farveintensitet refererer til intensiteten i farver som rød, gul, grøn, blå og lilla.
Farveintensitet gengives ikke
Original
Farveintensitet gengives
Ved hyppig udførelse af kalibrering kan levetiden for tonerpatronen påvirkes.
Udførelse af kalibrering, når tonerniveauet er lavt, kan påvirke farvebalancen negativt. Hvis dette symptom forekommer, anbefales det, at du udskifter den tonerpatron med lavt niveau. Tjekker den resterende tonermængde
Automatisk kalibrering udføres i henhold til ændringer i status og miljø for maskinen.
1
Tryk på  (Indstill./Registrer)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér billedkvalitet>  <Indst. for auto. fuld kalibrering>.
2
Indstil <Timing for auto. fuld kalibrering ved opstart> og <Frekvens for auto. fuld kalibrering>.
Timing for auto. fuld kalibrering ved opstart
Vælg timing for automatisk at udføre kalibrering efter, at strømmen er slået TIL.
Frekvens for auto. fuld kalibrering
Indstil frekvensen for automatisk at udføre kalibrering. Indstil dette element til <Høj>, hvis der ofte forekommer forkert farveregistrering.
7HY0-0H7