Sletning af informationer om brugerindstillinger

Du kan slette unødvendige informationer om brugerindstillinger. Informationer om brugerindstillinger er tabeltype, der indeholder data om hvor og hvilke indstillinger, der er konfigureret for brugere. Indstilling af informationer registreres automatisk, og visse indstillingsinformationer skal slettes manuelt, fordi de bliver der, også efter at en bruger er blevet slettet. For at slette indstillingsinformationer skal du logge på Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) med administratorrettigheder.
Du kan også indstille, så brugerindstillingsinformationer slettes automatisk, når det maksimale antal informationer, der kan registreres, er nået. <Handling, når maks. antal brugere er overskredet>
For information om det maksimale antal brugerindstillingsinformationer, der kan registreres, se Systemspecifikationer.
De informationer om brugerindstillinger, som Administration af informationer om brugerindstillinger kan kæde med Brugergodkendelse, er følgende:
Nøglekædeinformationer (Administration af brugere)
1
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Start af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
2
Klik på [User Setting Information Management Service] på portalsiden. Skærmbilledet Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
3
Slet informationerne om brugerindstillinger.
Sletning af indstillingsinformationerne for alle brugere
Klik på [Delete All User Setting Information]  [Ja].
Sletning af indstillingsinformationerne for individuelle brugere
1
Klik på [Select User and Delete Setting Information].
2
Vælg afkrydsningsfeltet for den bruger med indstillingsinformationer, du vil slette, og klik på [Delete]  [Ja].
Sletning af delte indstillingsinformationer for alle brugere
Klik på [Delete Shared Setting Information of All Users]  [Ja].
Sletning af indstillingsinformationer for alle brugergrupper
Klik på [Delete All User Group Setting Information]  [Ja].
Sletning af indstillingsinformationer for individuelle brugergrupper
1
Klik på [Select User Group and Delete Setting Information].
2
Vælg afkrydsningsfeltet for den brugergruppe med indstillingsinformationer, du vil slette, og klik på [Delete]  [Ja].
De ændrede informationer om brugerindstillinger aktiveres, når maskinen genstartes. Der kan gå noget tid, inden de gamle brugerindstillinger er slettet. Vent, og genstart så maskinen.
7HY0-08W