Indstilling af et filnavn

 
Et scannet dokument sendes/gemmes med et filnavn, der tilknyttes automatisk. Hvis du vil ændre dokumentets filnavn, så indholdet fremgår af navnet, skal du angive følgende indstillinger inden scanning.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Scan og send>. <Hjem>-skærmen
3
Angiv modtageren på skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner
4
Angiv scanningindstillingerne efter behov. Grundlæggende betjeninger ved scanning af originaler
5
Tryk på <Tilvalg>  <Filnavn>.
6
Tryk på <Filnavn>, indtast filnavnet, og tryk derefter på <OK>.
Hvis du benytter tegn såsom "\", "/", ":", "*", "?", "<", ">" eller "|" i dokumentnavnet, kan du ikke sende filen til de filservere, der kører på andre operativsystemer, der ikke kan genkende de pågældende tegn.
7
Tryk på <OK>  <Luk>.
8
Tryk på  (Start).
Originaler scannes og afsendelse/lagring starter.
Ved afsendelse af et dokument med e-mail, sendes det med sit navn tilknyttet i formatet "indtastet filnavn_sideantal (tre cifre).filetype", som f.eks. "firmalog_001.jpg". Hvis du ikke indtaster et filnavn, bliver formatet "Jobnumre (fire cifre)_sidenumre (tre cifre).filtype".
Ved lagring af et dokument på en filserver, gemmes det med sit filnavn tilknyttet i formatet "indtastet filnavn_år, måned, dag, time, minut og sekund hvor filen er gemt (14 cifre).filtypebetegnelse" som f.eks. "Firmalog_20151030133541.jpg". Hvis du ikke indtaster et filnavn, bliver formatet "år, måned, dag, time, minut og sekund, hvor filen er gemt (14 cifre).filtype".
Trykker du for at føje et tjekmærke til <Fjern Dato/Jobnr. fra Filnavn>, fjernes datoen/tidspunktet og jobnummeret fra filnavnet.
Hvis du gemmer et dokument på en filserver og vælger <Inddel i sider>, når du angiver et filformat, føjes et sidenummer (fem cifre) til slutningen af filnavnet.
Udtrækning af en tekstblok i dokumentet for anvendelse som dets filnavn
Hvis du indstiller <OCR (søgbar tekst)> for <PDF>, <XPS> eller <OOXML> i <Filformat> og derefter trykker på <Auto (OCR)> for <Filnavn>, udtrækkes teksten i originalen og angives automatisk i <Filnavn>. Det maksimale antal tegn, der kan udtrækkes, kan indstilles i <Maks. antal tegn for filnavn> for <Indstillinger for OCR (søgbar tekst)>.
Du kan ikke indstille <Kryptér> og <Auto (OCR)> på samme tid.
Hvis du manuelt angiver filnavnet og indstiller <Auto (OCR)>, vedhæftes den udtrukne tekst til slutningen af filnavnet. Hvis der er flere tegn end det tilladte, udelades de overskydende tegn.
Redigering af et filnavn fra Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Hvis du registrerer et filnavn i en tilstand, hvor <Filnavn> er indstillet i <Favoritindstillinger>, kan du redigere filnavnet fra Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening).
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)  klik på [Indstillinger/Registr.]  [Funktionsindstillinger]  [Send] [Favoritindstillinger]
Det filnavn, der genereres med <Auto (OCR)>, er ikke afspejlet for følgende elementer:
Statussen for jobafsendelse (statusvisning (nederst i touchpanelet))
Afsendelsesrapport
<Filnavn> i jobloggen
7HY0-074