<Fælles>

Dette afsnit beskriver indstillinger for funktioner som f.eks. Indstillinger for papirfremføring, Indstillinger for papirlevering, Printindstillinger, Scanningsindstillinger og Generér fil.
Nogle af indstillingerne vises måske ikke, det afhænger af konfigurationen af ekstraudstyr, der er installeret på maskinen.
<Automatisk valg af papirkilde>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indstillinger for papirfremføring>
Du kan konfigurere den papirkilde, der bruges, når du kopierer/printer med <Vælg papir> indstillet til <Auto>. Denne indstilling fungerer også, når papiret i den aktuelle papirkilde opbruges under kopiering/printning. Automatisk valg af den rigtige papirkilde til en bestemt funktion
<Skift papirfremføringsmetode>
 (Indstill./Registrer) <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indstillinger for papirfremføring>
Når der jævnligt bruges papir med logoer såsom brevhoveder ved print i både 1-sidet og 2-sidet, kan du indstille dette til <Printsidepriori.> for at udskrive den første side på forsiden både ved 1-sidet og 2-sidet, uden at det er nødvendigt at ændre papirretningen. Ilægning af fortrykt papir
<Timeout for jobbet afbrudt>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indstillinger for papirfremføring>
Hvis denne indstilling er indstillet til <Til>, og et job afbrydes pga. manglende papir osv., printer maskinen automatisk det næste job efter den angivne tidsperiode.
<Jobseparator mellem job>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indstillinger for papirlevering>
Dette gør det muligt at indsætte det angivne papir i starten af hvert job, når der printes flere job efter hinanden.
<Jobseparator mellem kopier>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indstillinger for papirlevering>
Dette gør det muligt for dig at tildele det angivne papir hvert et antal kopisæt for at opdele sættene. Hvis du angiver dette, indsættes papiret, når der printes med sætsortering (siderækkefølge).
<Printprioritering>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Printindstillinger>
Et job, der er indstillet med en højere prioritet, kan indstilles til print, når det job, der aktuelt behandles, er færdigt.
<Tekst/Foto-prioritet, når genkendt som S/H af ACS>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Printindstillinger>
Du kan indstille den kvalitet, der skal bruges, når der er registreret en original, der skal være sort-hvid med automatisk farvevalg.
<Kromatisk farvekonvertering for To farversprint>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Printindstillinger>
Du kan vælge den angivne farve, du vil bruge, når du udskriver i tofarvetilstanden, der printer i sort og en angiven farve. Tofarvetilstanden kan indstilles til kopiering eller printning. Denne indstilling afspejles både i tofarvetilstanden for printning og tofarvetilstanden for kopiering.
Alle kromatiske farver: Når du angiver den farve, der skal bruges til alle kromatiske farver bortset fra sort i originalen (eller billeddata).
Kun omtrentlige farver: Når farven kun bruges til den angivne farve (eller omtrentlige farve), og sort bruges til alle andre kromatiske farver i originalen (eller billeddata).
Eksempel på udskiftede farver og indstillinger
Når tofarvetilstanden er angivet for en original (eller billeddata), herunder følgende farver, udskiftes farverne som angivet herunder.
Farver, der indgår i originalen (eller billeddata): Rød, orange, blå, sort
Rød angivet for tofarvetilstanden
Original (eller billeddata)
"Alle kromatiske farver"
"Kun omtrentlige farver"
Rød
Rød
Rød
Orange
Rød
Rød
Blå
Rød
Sort
Sort
Sort
Sort
<2-sidet print>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Printindstillinger>  <Standardindstillinger for leveringsrapport>
Du kan angive 2-sidet print til printning af rapporter, som f.eks. afsendelsesrapport og kommunikationsadministrationsrapport.
<Slet automatisk afbrudte job>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Printindstillinger>
Hvis denne indstilling er indstillet til <Til>, og et job afbrydes pga. papirstop, sletter maskinen automatisk det næste job efter den angivne tidsperiode.
<Handling når tonerstanden er lav>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Printindstillinger>
Du kan indstille printfunktionen, når den resterende toner i tonerpatronen er lav. Du kan også indstille, om meddelelsen om genopfyldning af toner skal vises i bunden af skærmen.
<Gendanmetode ved papirstop>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Scanningsindstillinger>
Du kan vælge, om scanningen skal starte igen fra originalens første side eller den originalside, hvor scanning blev afbrudt, hvis der er papirstop i fremføreren.
<Forebyggelse af streger>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Scanningsindstillinger>
Du kan angive, om streger skal detekteres og forebygges ved scanning af originaler.
<Prioritering af hastigheds-/billedkvalitet for S/H-scan>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Scanningsindstillinger>
Du kan angive, om prioriteten gives til scanningshastighed eller til billedkvalitet, når der udføres sort/hvid-scanning.
<Prior. af hastigh./billedkval. f. scanning fra fremfører>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Scanningsindstillinger>
Du kan indstille, om der skal gives prioritet til scanningshastigheden eller billedkvaliteten, når du scanner originaler fra fremføreren.
<Fjerngammaværdi>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Scanningsindstillinger>
Du kan indstille den gammaværdi, der skal anvendes ved scanning af farvedokumenter til din computer, med funktionen Netværksscanning. Vælg den gammaværdi, som passer bedst til din computers indstillinger, så du kan få printet dokumentet med optimal tæthed.
<Auto-online>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Scanningsindstillinger>
Indstil denne til <Til> for automatisk at aktivere fjernscannerfunktionen, når du trykker på <Scanner> (<Hjem>-skærmen).
<Auto-offline>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Scanningsindstillinger>
Hvis maskinen er sluttet til et netværk, der er online, er scanning ikke mulig med <Kopi> eller <Scan og gem>. Hvis du indstiller <Auto-offline> til <Til>, går maskinen automatisk offline, når det tidsrum, der er angivet i <Tid for automatisk nulstilling> i <Præferencer> (Indstillinger/Registrering) er udløbet.
<Niveau for Billedkvalitet for Kompakt>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Generér fil>
Hvis du vælger PDF/XPS (Compact) som filformatet, når du bruger <Scan og send> eller <Scan og gem>, kan du indstille niveauet af dokumentets billedkvalitet.
<Indstillinger for OCR (søgbar tekst)>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Generér fil>
Hvis du vælger <OCR (søgbar tekst)> for <PDF>, <XPS> eller <OOXML> som filformatet, kan du indstille Smart Scan-indstillingen og indstille det antal tegn, der skal bruges til Auto (OCR) i Filnavn. Smart Scan er en statur, der bestemmer tekstretningen og roterer dataene, så dokumentet er i den rigtige retning, når dokumentet vises på en computer. Auto (OCR) i filnavn er en status, der automatisk anvender den første tekst i dokumentet, der er blevet OCR-scannet, til dets filnavn. Auto (OCR) i Filnavn er angivet i <Filnavn> i <Tilvalg> på skærmbilledet Scan og Send. Indstilling af et filnavn
<Indstillinger for Trace & Smooth>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Generér fil>
Du kan ændre genkendelsesniveauet for linjetegninger i originalen, når du opretter en fil med konturgrafik.
<OOXML-indstillinger>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Generér fil>
Du kan angive niveauet for baggrundsbilledet, niveauet for farvegenkendelse og genkendelse af stregbredde på farvebilleder, når du opretter filer i Office Open XML-filformatet.
<Inkludér baggrundsbilleder i Word-fil>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Generér fil>
Når du genererer Wordfiler fra scannede dokumenter, kan du slette det billede, der er registreret som baggrunden i Word-filerne. Det bliver nemmere at redigere Word-filer, fordi unødvendige filer slettes.
<Angiv mindste PDF-version>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Generér fil>
Du kan angive den laveste version, der skal tildeles ved generering af PDF-filer.
<Formatér PDF til PDF/A>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Generér fil>
Du kan oprette PDF-filer, der er kompatible med PDF/A-1b. Dette er velegnet til langtidsopbevaring, da der er sikkerhed for, at PDF'en ikke ændres af maskinen eller visningssoftwaren.
Denne indstilling er knyttet til følgende standardindstillinger:
<Filformat> i <Scan og send>
<Filformat> i <Scan og gem>
<Filformat> i <Videresendelsesvalg>
<256-bit AES-indstillinger til krypteret PDF>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Generér fil>
Når der genereres en krypteret PDF-fil, kan du vælge <Acrobat 3.0 eller nyere/40-bit RC4>, <Acrobat 6.0 eller nyere/128-bit RC4>, <Acrobat 7.0 eller nyere/128-bit AES> eller <Acrobat 10.0 eller tilsvar./256-bit AES> som PDF-krypteringsniveauet. Hvis du vil bruge <Acrobat 9.0 eller tilsvar./256-bit AES> i stedet for <Acrobat 10.0 eller tilsvar./256-bit AES> som krypteringsniveauet, skal du bruge denne indstilling for at ændre de valg, du kan foretage.
<Rotér scannet billede ved generering af PDF>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Generér fil>
Følgende handlinger udføres ved scanning og generering af PDF-fil.
<Til>: De data, der skal genereres, roteres.
<Fra>: De data, der skal genereres, roteres ikke, men der tilføjes oplysninger om rotation af billedet til PDF-sidehovedet, så det bliver muligt at rotere det i en visningsfunktion.
<Anvendte oplysninger til LDAP-server godkendelse>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indstil godkendelsesmetode>
Du kan angive godkendelsesmetoden for adgang til en LDAP-server.
<Information, som bruges til SMTP-servergodkendelse>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indstil godkendelsesmetode>
Du kan angive godkendelsesmetoden for adgang til en SMTP-server.
<Anvendt info til filafsendelse/browsinggodkendelse>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indstil godkendelsesmetode>
Du kan angive godkendelsesmetoden for adgang til en fil-server.
7HY0-0F3