Justér billedkvalitet

Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Importér alt-funktion" under Importér alt-funktion.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Automatisk justering af forløb>
Når <Fuld justering> er indstillet:
Papirvalg, <Start print>, <Start scanning>
Ja
Ja
Nej
Nej
-
Når <Hurtig justering> er indstillet:
<Start>
<Korrigér tæthed>
<Kopi>: <Lys>, <Mørk> (9 trin)
<S/H-scan/Scan og gem (Andet end Mailboks)>: <Lys>, <Mørk> (9 trin)
<Farvescanning for Send/scan og Gem>: <Lys>, <Mørk> (9 trin)
Ja
Ja
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Automatisk korrektion af farveskift>
<Start>
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Indst. for auto. fuld kalibrering>
<Timing for auto. fuld kalibrering ved opstart> : <Efter printn. af første job>, <Efter vedl. Tænd>
Ja
Ja
Ja
A
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Frekvens for auto. fuld kalibrering> : <Normal>, <Høj>
Ja
Ja
Ja
B
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Print i fuld farve med levende indstillinger>
<Standard>, <Niveau 1>, <Niveau 2>
Ja
Ja
Nej
A
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Finjustering af zoom>
<X>:
-1,0 % til 0 % til +1,0 % i intervaller på 0,1 %
<Y>:
-1,0 % til 0 % til +1,0 % i intervaller på 0,1 %
Ja
Ja
Nej
A
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Juster tonermængde anvendt til farveprint>
<Fra>, <Niveau 1>, <Niveau 2>
Ja
Nej
Nej
A
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Særlig behandling>
<Forebyggelse af vanddråbemønstre>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
B
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Justér fikseringstemperatur>
<Lav>, <Standard>, <Høj 1>, <Høj 2>
Ja
Nej
Ja
B
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Forebyggelse af krølning>
<Indstilling 1>: <Til>, <Fra
<Indstilling 2>: <Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
B
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Forebyggelse af papirglidning>
<Fra>, <Indstilling 1>, <Indstilling 2>
Ja
Nej
Ja
B
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Auto-rens sekundær overførselsrulle>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
B
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Forebyggelse af hvide striber>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
B
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Korrekt fiksering ved brug af alm. papir>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
B
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Korrekt fiksering af bagkant ved brug af alm. papir>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
B
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Just. af billedudfyldningsområde for almindeligt papir>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
B
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Just. af billedudfyldningsområde for kraftigt papir>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
B
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Forhindring af forsegling af konvolut>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
B
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
7HY0-0CA